DomovOdpadkiLočeno zbiranje odpadkovNevarni odpadki iz gospodinjstev

Nevarni odpadki iz gospodinjstev

Pred nakupom nevarnih izdelkov dvakrat premislimo

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti:

 • so strupeni,
 • zdravju škodljivi,
 • jedki, dražljivi,
 • vnetljivi, oksidativni, eksplozivni ali
 • nevarni za okolje.

Z nepravilnim odlaganjem v zabojnike za komunalne odpadke, z zlivanjem v odtoke ali z odlaganjem na neurejenih odlagališčih ogrožamo zdravje in varnost ljudi, živali ter svoj življenjski prostor. V zbirnem centru lahko brezplačno odložimo nevarne odpadke iz gospodinjstev.

Nevarni odpadki so:

 • barve, laki, topila, smole, kiti, razredčila,
 • odpadna mazalna in jedilna olj,
 • kemikalije, čistila,
 • kozmetična in pralna sredstva,
 • farmacevtski in fitofarmacevtski izdelki,
 • akumulatorji, baterije,
 • neonske žarnice in pršilke,
 • onesnažena in odpadna embalaža nevarnih odpadkov.

Kako odlagamo nevarne odpadke?

Najbolje jih je hraniti in zbirati v originalni embalaži ali v zaprtih plastenkah, da ne odtečejo. Nevarne odpadke oddamo v Zbirnem centru Radovljica.