DomovOdpadkiLočeno zbiranje odpadkovElektrična in elektronska oprema

Električna in elektronska oprema

Znebimo se preudarno

Električna in elektronska oprema vsebuje veliko okolju nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro in klorofluouroogljiki (CFC-plini). Slednji so še posebej nevarni ozonu, saj ena molekula teh plinov sproži razkroj deset tisoč molekul ozona.

Odpadna električna in elektronska oprema je kosovni odpadek in ne sodi v zabojnike za ostanek odpadkov. Za odvoz odpadne električne in elektronske opreme lahko brezplačno naročimo individualni kosovni odvoz ali pa odložimo v zbirnem centru. Ulični zbiralniki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih baterij. Prevzeti jih morajo tudi trgovci, pri katerih kupite nov hladilnik, pralni stroj ali televizor.

Odpadno električno in elektronsko opremo zbiramo v petih ločenih skupinah:

 1. veliki gospodinjski aparati – pralni stroji, pomivalni stroji, štedilniki,
 2. hladilni aparati in klimatske naprave,
 3. katodni televizorji in monitorji,
 4. mali električni aparati,
 5. fluorescentna svetila.

E-ciklirajte tudi vi!

V občini Radovljica smo se pridružili projektu E-cikliraj, okolju in gospodinjstvom prijaznemu zbiranju e-odpadkov in baterij. Ulični zbiralniki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih baterij. Nameščeni so v okviru zbiralnic:

 • zbiralnikna Gradnikovi ulici v Radovljici,
 • pred TNC Mercator Lesce v Lescah,
 • pri gasilskem domu v Begunjah,
 • pred kulturnim domom v Podnartu,
 • pod Zijavko v Kamni Gorici in
 • pri blokih v središču Krope.

 

 

Kako odlagamo odpadno električno in elektronsko opremo?

Pozorni smo, da oprema ni zdrobljena ali onesnažena z drugimi nevarnimi ali drugimi snovmi. Opremo do prevzema ali oddaje na zbirnem centru hranimo ločeno.