Skoči do osrednje vsebine

Zbirni center

Zbirni center Radovljica

Zbirni center Radovljica je pokrit, urejen in opremljen prostor, namenjen ločenemu zbiranju frakcij komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in vmesnemu shranjevanju ločeno zbranih frakcij odpadkov, zbranih v zbiralnicah v občini Radovljica. Vsi občani, ki so plačniki komunalnih storitev, lahko v njem brezplačno oddajajo več kot 30 vrst različnih odpadkov.

Občani lahko svoje odpadke pripeljejo s katerim koli osebnim ali dostavnim vozilom ali prikolico. Prosimo, da s seboj prinesejo odrezek o plačilu zadnjega računa za komunalne storitve.

Odpeljemo v zbirni center ali naročimo odvoz z dopisnico:

Zbiranje ločenih frakcij
 • kosovne odpadke,
 • zeleni odrez,
 • odpadno električno in elektronsko opremo,
 • les in leseno embalažo,
 • večje količine ločenih frakcij,
 • avtomobilske gume,
 • tekstil in obutev.

Odpeljemo v zbirni center:

 • nevarne odpadke iz gospodinjstev,
 • gradbeni material (do 0,5 m3),
 • baterije in zdravila,
 • akumulatorje.

Ločevanje odpadkov v zbirnem centru 

Svetujemo, da za razvrstitev odpadkov poskrbite že doma
zc

V zbirnem centru NE sprejemamo:    

 • starih avtomobilov in avtomobilskih delov,
 • večjih količin gradbenih odpadkov,
 • poginulih živali in
 • ostankov predelane hrane.

Količinske in druge omejitve

 1. Podjetja in samostojni podjetniki lahko v zbirnem centru oddajo odpadke samo proti plačilu po veljavnem ceniku. Izjemi sta le odpadna komunalna embalaža ter odpadna elektronska in električna oprema, ki ju sprejemamo brezplačno.

 2. Če pripeljete večjo količino določenih vrst odpadkov (tistih, ki so količinsko omejeni ali plačljivi), vozilo zapeljete na tehtnico in za prevzem vaše količine odpadkov plačate skladno s cenikom.

 3. Količinske omejitve veljajo za gradbene odpadke in izolacijski gradbeni material (0,5m3). Količine do 2 m3 gradbenega materiala lahko ob predložitvi potrdila Komunale Radovljica brezplačno oddate na sosednji separaciji Gorenjca.

 4. Prevzem azbestnih odpadkov zaračunavamo skladno s cenikom. Uporabniki morajo odpadke pripraviti skladno z navodili, zapisanimi v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.

 5. Prevzem odpadne silažne folije zaračunavamo skladno s cenikom. Pogoj za prevzem na zbirnem centru je, da odpadna silažna folija ne vsebuje mrežice ostankov silaže, zemlje in prsti ter da ni onesnažena z nevarnimi snovmi (barve, olja …).

Učinkovito in varno ravnanje

 1. Odpadke v posamezne zabojnike odlagate občani sami, na pomoč pa vam lahko priskočijo tudi delavci zbirnega centra.

 2. Strokovni sodelavci v zbirnem centru so usposobljeni za pravilno ravnanje z odpadki in presojo glede morebitnih presežnih količin ter drugih vprašanj.

 3. Prosimo vas, da med obiskom zbirnega centra skrbite za svojo varnost in predvsem za varnost svojih otrok.

 4. Skladno z načeli nove evropske direktive o odpadkih, v kateri sta bistvena poudarka na preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi, še uporabne izdelke preusmerjamo v proces ponovne rabe. V zbirnem centru deluje tudi Središče ponovne rabe, ki je namenjeno sprejemu, obnovi in prodaji rabljenih predmetov.

 5. Zaradi vaše in naše varnosti ter skladno z navodili prevzemnih družb prevzemamo samo »nerazstavljeno« odpadno električno in elektronsko opremo.

 6. Prosimo vas, da oblačila in obutev pred odlaganjem v zabojnik zapakirate v vreče.

Odpiralni čas za stranke

 • ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8. do 16. ure,
 • sreda od 8. do 18. ure,
 • sobota od 8. do 12. ure.

Zbirni center Radovljica

Savska cesta 28, 4240 Radovljica
Operativni vodja Anže Demšar
GSM: 041/ 731 488

 

Kako do zbirnega centra?