Skoči do osrednje vsebine

Kosovni odpadki

Brezplačen odvoz in oddaja kosovnih odpadkov

Kosovni odpadki so odpadki, ki jih zaradi teže, velikosti ali prostornine ni mogoče odlagati v zabojnike doma ali v zbiralnici. 

Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na osnovi individualnih naročil z dopisnicami ali obrazcem za naročilo odvoza kosovnih odpadkov. Vsako gospodinjstvo letno prejme dve dopisnici, s katerima lahko naroči brezplačen odvoz do 4 m3 kosovnih odpadkov. Eno dopisnico (kupon številka 1) lahko izkoristite za odvoz do 2 m3 zelenega odreza. Ko boste želeli naročilo, izpolnjeno dopisnico pošljete po pošti (poštnina je plačana) ali oddate na sedežu podjetja.

Večje količine kosovnih odpadkov ali zelenega odreza lahko brezplačno oddate tudi v Zbirnem centru Radovljica.

Odvoz kosovnih odpadkov
kosovni 1

Naročimo odvoz z dopisnico ali odpeljemo v zbirni center:

 • kosi pohištva, vzmetnice, 
 • umivalniki, kadi,
 • les in lesena embalaža,
 • gospodinjski stroji,
 • računalniki, monitorji, televizorji,
 • zeleni odrez,
 • kolesa,
 • avtomobilske gume in
 • ostali večji odpadki.

V zbirni center odpeljemo:

 • gradbeni odpadki,
 • nevarni odpadki (akumulatorji, baterije, škropila, zdravila, …),
 • tekoči odpadki (olja, barve, …) in
 • azbestne plošče (salonitke).

Odvoz kosovnih odpadkov in zelenega odreza ni namenjen odvozu:

 • gradbenega materiala, odpadkov, ki vsebujejo azbest (salonitnih plošč in cevi);
 • avtomobilskih delov, nevarnih odpadkov (akumulatorjev, kemikalij, barv, odpadnih olj ipd.);
 • poginulih živali, klavničnih in kuhinjskih odpadkov;
 • odpadkov iz proizvodne dejavnosti;
 • drevesnih debel.

Pomembno

Ponovna raba izdelkov ima pomembno vrednost za trajnostni razvoj. Uporabne predmete lahko prodate ali podarite. Tudi Središče ponovne rabe v Zbirnem centru Radovljica je namenjeno sprejemu, obnovi in prodaji rabljenih predmetov.

Kako odlagamo kosovne odpadke?

Odpadke pripravite na dan odvoza do 6. ure zjutraj
kosovni2

V roku enega tedna naročnika pokličemo in se dogovorimo za dan odvoza. Kosovne odpadke pripravite na dan odvoza do 6. ure zjutraj (vendar ne prej kot dvanajst ur pred prevozom) na vaše odjemno mesto, to je mesto, kjer imate zabojnike za komunalne odpadke oz. mesto, kamor običajno pripravite odpadke v času rednega odvoza ali na drugo dogovorjeno mesto. Zeleni odrez ločite na odpadke za kompostiranje in olesenele dele rastlin. Za travo in listje uporabite vreče.

Pravočasno pripravljene kosovne odpadke naložimo neposredno na vozilo.

Če boste pripravili več, kot ste naročili v okviru brezplačnega odvoza (2 ali 4 m³), bomo vsak nadaljnji kubični meter odpadkov zaračunali po veljavnem ceniku.

Odlaganje kosovnih odpadkov v zbiralnicah ali poleg zabojnikov ni dovoljeno.

Če odpadke pripeljete v zbirni center, jih razvrstite v zabojnike glede na vrsto. Za pomoč ali nasvet se obrnite na zaposlene.

Kaj se zgodi s kosovnimi odpadki?

Kosovne odpadke najprej sortiramo na uporabne (središče ponovne rabe), na tiste, ki jih je mogoče reciklirati, neuporabne pa odložimo na odlagališču.