Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadkiLočeno zbiranje odpadkovNevarni gospodinjski odpadki

Nevarni gospodinjski odpadki

Kaj in kam odlagamo?

Med nevarne odpadke sodijo:

 • Nevarne odpadke varno odložimo v zbirnem centru
  Nevarni gospodinjski odpadki
  barve, laki, topila, razredčila,
 • odpadna motorna in jedilna olja ter masti,
 • kemikalije,
 • čistilna in pralna sredstva ter belila,
 • zdravila in kozmetika,
 • pesticidi, škropiva in insekticidi,
 • akumulatorji in baterije,
 • neonske cevi,
 • pršilke,
 • onesnažena in odpadna embalaža nevarnih odpadkov.

Pomembo

Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.

oznake nevarni

 

 

 

Kje odlagamo?

Zbirni center

V Zbirnem centru Radovljica so urejeni posebni prostori za zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Brezplačno jih lahko oddate kadarkoli v času odprtja zbirnega centra. Poskrbeli bomo za pravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Vsako leto, običajno v septembru, organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Urnik akcije pošljemo uporabnikom kot prilogo računa, ga objavimo na spletni strani in v krajevnih glasilih. Odpadke zbiramo s posebno premično zbiralnico. Na zbirno mesto lahko prinesete nevarne odpadke iz gospodinjstev. Prevzela jih bo strokovna oseba s strani pooblaščenega podjetja za zbiranje nevarnih odpadkov. Oddaja odpadkov je brezplačna.

Akcija ni namenjena zbiranju odpadkov pravnih oseb. Ti se morajo za oddajo dogovoriti s pooblaščenimi podjetji za ravnanje z nevarnimi odpadki.

Ostala mesta za odlaganje

Odslužene baterije lahko oddate tudi v mnogih trgovinah in trgovskih centrih ter na poštah, pa tudi v e-ulične zbiralnike, ki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih baterij. 

Kako odlagamo nevarne odpadke?

 • Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži ali v zaprtih plastenkah, in sicer na suhem, varnem ter otrokom nedostopnemu mestu.
 • Nevarni odpadki se med seboj ne smejo mešati, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi.
 • Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujemo ali uničujemo na kakršen koli drugačen način kot le v organiziranih akcijah ali jih oddamo v zbirni center.
 • Pozorni smo, da električna in elektronska oprema ni zdrobljena ali onesnažena z nevarnimi ali drugimi snovmi.
 • Opremo do prevzema ali oddaje na zbirnem centru hranimo ločeno.
 • Odpadke v zbirni center pripeljemo ločeno po skupinah.

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov?

Z nepremišljenim odlaganjem nevarnih odpadkov lahko povzročimo hudo škodo – zastrupimo okolje in ogrozimo lastno zdravje ter zdravje drugih. Baterije, embalaže čistil in barv ter pesticidi lahko močno onesnažijo podtalnico, vir naše pitne vode. Baterija, na primer, težke kovine, ki jih vsebuje (kadmij, krom in nikelj) prenese tudi na nenevarne odpadke.

Nevarnih gospodinjskih odpadkov zato nikoli ne smemo odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok, greznico ali kanalizacijo. Enako velja za odpadno jedilno in motorno olje.

Kam gredo nevarni odpadki?

Nevarne odpadke vedno prevzamejo posebej usposobljeni delavci, ki poskrbijo za pravilno ravnanje s temi odpadki. Nekatere odpadke potem predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.