Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadkiLočeno zbiranje odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov

Le pravilno ločeni odpadki ne ogrožajo okolja in postanejo surovine

 Ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev pomeni skrbno in strokovno razvrščanje odpadkov na izvoru, kjer nastanejo in njihovo pravilno odlaganje na predvidenih mestih zanje.

Večino odpadkov ločujemo že doma. Vsako gospodinjstvo ima poleg zabojnika za preostanek odpadkov in embalažo še zabojnik za biološke odpadke. Če imamo možnost, za svoje biološke odpadke poskrbimo s kompostiranjem na vrtu.

V občini Radovljica je urejenih tudi skoraj 150 zbiralnic odpadkov, kjer lahko odložite papir, steklo in embalažo. Na več lokacijah so tudi zabojniki za odpadno električno in elektronsko opremo ter uporaben tekstil. Na pokopališčih je urejeno tudi ločeno zbiranje odpadnih sveč.

Ločevanju odpadkov je namenjen tudi zbirni center, kamor lahko pripeljete različne vrste odpadkov.

Središče ponovne rabe v Zbirnem centru Radovljica je namenjeno sprejemu, obnovi in prodaji rabljenih predmetov.

Enkrat letno s premično zbiralnico organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem zbiranja odpadkov, lahko naroči brezplačen odvoz do 4 m3 kosovnih odpadkov.

ABC

Pomoč pri vsakodnevnem ločevanju odpadkov (prenesite datoteko): 

 

Oddajanje ločenih odpadkov

Ločeni odpadki Kje Kam Odvoz
Biološki odpadki doma kompostnik, rjavi zabojnik za biološke odpadke ob nastanku odpadkov,    1-krat tedensko
Ostanek odpadkov doma individualna ali skupna posoda > po letnem koledarju
Embalaža doma, zbiralnica zabojnik z rumenim pokrovom > po letnem koledarju
> 2-krat tedensko
Papir in karton zbiralnica zabojnik z rdečim pokrovom > 2-krat tedensko
Steklo zbiralnica zabojnik z zelenim pokrovom > 1-krat tedensko
Kosovni odpadki ločujemo doma odvoz po sistemu dopisnic, zbirni center po dogovoru ali jih oddate v zbirnem centru
Odpadna električna in elektronska oprema ločujemo doma odvoz po sistemu dopisnic, ulični zbiralniki, zbirni center po dogovoru ali jo oddate v zbirnem centru
Avtomobilske gume, les in lesena embalaža  ločujemo doma odvoz po sistemu dopisnic, zbirni center po dogovoru ali jih oddate v zbirnem centru
Tekstil in obutev ločujemo doma ulični zbiralniki  (uporabna),  zbirni center oddate v zbirnem centru
Zeleni odrez ločujemo doma odvoz po sistemu dopisnic, zbirni center po dogovoru ali oddate v zbirnem centru
Nevarni odpadki iz gospodinjstev ločujemo doma zbirni center, premična zbiralnica oddate v zbirnem centru, letna akcija zbiranja
Gradbeni odpadki ločujemo doma zbirni center              separacija Gorenjca oddamo do 0,5 m3  oddamo do 2 m3 

Več informacij na telefonski številki 04/537 01 31 ali 04/537 01 32 ali na e-naslovu info@komunala-radovljica.si.