DomovOdpadkiLočeno zbiranje odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov

V Radovljici gospodarimo z odpadki

Ločeno zbiranje je skrbno ločevanje različnih vrst odpadkov, kot so papir, steklo, biološki odpadki in embalaža. Embalažo, biološke odpadke in ostanek odpadkov ločujemo na izvoru nastanka po gospodinjstvih.

V občini Radovljica imamo vzpostavljen način ločenega zbiranja na posebnih zbirnih mestih - zbiralnicah. Pri ločevanju upoštevamo navodila na zabojnikih, saj je le tako zbrane frakcije mogoče reciklirati.

Odvoz kosovnih, nevarnih in posebnih odpadkov lahko naročimo ali pa jih brezplačno oddamo v Zbirnem centru Radovljica.

Z ločevanjem odpadkov se bomo aktivno vključili v varovanje narave in okolja, razbremenili bomo odlagališča, ohranjali naravna bogastva in zmanjšali porabo energije. Izboljševali bomo svet.

Oddajanje ločenih odpadkov

Ločeni odpadki Kje Kam Odvoz
Biološki odpadki doma kompostnik, rjavi zabojnik za biološke odpadke ob nastanku odpadkov,    1-krat tedensko
Ostanek odpadkov doma individualna ali skupna posoda > po letnem koledarju
Embalaža doma, zbiralnica zabojnik z rumenim pokrovom > po letnem koledarju
> 2-krat tedensko
Papir in karton zbiralnica zabojnik z rdečim pokrovom > 2-krat tedensko
Steklo zbiralnica zabojnik z zelenim pokrovom > 1-krat tedensko
Kosovni odpadki ločujemo doma odvoz po sistemu dopisnic, zbirni center po dogovoru ali oddamo v zbirnem centru
Odpadna električna in elektronska oprema ločujemo doma odvoz po sistemu dopisnic, ulični zbiralniki, zbirni center po dogovoru ali oddamo v zbirnem centru
Avtomobilske gume, les in lesena embalaža in obutev ločujemo doma odvoz po sistemu dopisnic, zbirni center po dogovoru ali oddamo v zbirnem centru
Tekstil ločujemo doma ulični zbiralniki, zbirni center po potrebi ali oddamo v zbirnem centru
Zeleni odrez ločujemo doma odvoz po sistemu dopisnic, zbirni center po dogovoru ali oddamo v zbirnem centru
Nevarni odpadki iz gospodinjstev ločujemo doma zbirni center oddamo v zbirnem centru
Gradbeni odpadki ločujemo doma separacija Gorenjca oddamo na separaciji Gorenjca (do 2 m3)

Podrobnejše informacije na telefonski številki 04/537 01 31 ali 04/537 01 32 ali na e-naslovu info@komunala-radovljica.si.