Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadkiLočeno zbiranje odpadkovElektrična in elektronska oprema

Električna in elektronska oprema

A_kam-z-napravo_obdelana (1).jpgKaj, kam in kako odlagamo?

 

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je kosovni odpadek in ne sodi v zabojnike za preostanek odpadkov. 

Električna in elektronska oprema vsebuje veliko okolju nevarnih snovi.

 

Kaj?                                Kako ravnati?
 • velike in male gospodinjske naprave
 • televizijski in računalniški zasloni
 • IT in telekomunikacijska oprema
 • zabavna elektronika
 • električno in elektronsko orodje
 • električni aparati za nego telesa
 • elektronske igrače in športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli.
 • Pripeljete jih v zbirni center.
 • Naročite kosovni odvoz.
 • Manjše e-odpadke in odpadne baterije odložite v uličnih zbiralnikih.
 • Če je oprema uporabna, jo lahko prodate ali podarite (Središče ponovne rabe).
 • Ob nakupu nove opreme je trgovec ali proizvajalec dolžan sprejeti staro.
                                                 Kako odlagamo?
 • Oprema naj ne bo zdrobljena ali onesnažena z nevarnimi ali drugimi snovmi.
 • Opremo do prevzema ali oddaje na zbirnem centru hranimo ločeno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-ulični zbiralniki

zbiralnikUlični zbiralniki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih baterij. Nameščeni so v okviru zbiralnic:

 • na Gradnikovi ulici v Radovljici,
 • pred TNC Mercator Lesce v Lescah,
 • pri gasilskem domu v Begunjah,
 • pred kulturnim domom v Podnartu,
 • pod Zijavko v Kamni Gorici in
 • pri blokih v središču Krope.

 

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje električne in elektronske opreme?

Električna in elektronska oprema vsebuje veliko okolju nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro in klorofluouroogljiki (CFC-plini). Slednji so še posebej nevarni ozonu, saj ena molekula teh plinov sproži razkroj deset tisoč molekul ozona.

Nevarne snovi v OEEO s posebnimi postopki, prilagojenimi posamezni vrsti aparata oziroma opreme, uničijo ali ponovno uporabijo.