Skoči do osrednje vsebine

Posebni odpadki

Potrebujejo posebno pozornost

Posebni odpadki so odpadki, s katerimi je treba ravnati na poseben način.

Za zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki država podeljuje posebne koncesije in licence; pooblaščeni izvajalci so navedeni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

Gradbeni material

Gospodinjstva, ki ste plačniki komunalnih storitev v radovljiški občini, imate dve možnosti brezplačne oddaje gradbenih odpadkov:

 • do 0,5 m3 gradbenih odpadkov na zbirnem centru Radovljica;
 • ob predložtvi potrdila Komunale Radovljica do 2 m3 gradbenih odpadkov na separaciji SGP Gorenjc; potrdilo si predhodno priskrbite na sedežu podjetja, Ljubljanska cesta 27, Radovljica. Na zbirnem centru potrdil ne izdajamo.

V zbirnem centru morate uporabniki gradbene odpadke odlagati v dveh skupinah.

V  zabojnika za gradbene odpadke v zbirnem centru sodijo:

Gradbeni odpadki
 • opeka, beton, mešanica betona, opek, ploščic in keramike
 • zemlja in kamenje, izkopni material
 • tlakovci, prane plošče, granit, robniki
 • mešani gradbeni odpadki, odpadki iz rušenja objektov 
 • strjen cement brez embalaže
gradbeni 1
Ostali gradbeni odpadki
 • siporeks, steklene prizme
 • izolacijski material: steklena volna, tervol… 
 • sanitarna keramika
 • mavčne plošče
gradbeni 2

V zabojnik za gradbene odpadke v zbirnem centru  ne sodijo:

 • azbestne plošče, siporeks, steklene prizme, izolacijski material,
 • papirna, plastična in kovinska embalaža izdelkov za gradbenišvo,
 • sanitarna keramika, gradbeni les in mavčne plošče.

Kako odlagamo gradbene odpadke?

Uporabnikom svetujemo, da že med gradnjo ali doma poskrbite za pravilno ločevanje gradbenega materiala (dve vrsti odpadka)

Azbestni odpadki

Med izdelke, ki vsebujejo azbest, spadajo salonitne plošče, azbestno-cementna kritina, azbest-cementne vodovodne cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih kotlih, izolacija na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi ...

Prevzem azbestnih odpadkov zaračunavamo skladno s cenikom. Uporabniki morajo odpadke pripraviti skladno z navodili, zapisanimi v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.

Silažna folija

Prevzem odpadne silažne folije zaračunavamo skladno s cenikom. Pogoj za prevzem na zbirnem centru je, da odpadna silažna folija ne vsebuje mrežice ostankov silaže, zemlje in prsti ter da ni onesnažena z nevarnimi snovmi (barve, olja …).

Avtomobilske gume

Vsi plačniki komunalnih storitev v občini Radovljica imajo možnost brezplačne oddaje izrabljenih avtomobilskih gumZbirnem centru Radovljica ali naročijo kosovni odvoz.