Posebni odpadki

Potrebujejo posebno pozornost

Posebni odpadki so odpadki, s katerimi je treba ravnati na poseben način. To so gradbeni odpadki in drugi odpadki, kot so avtomobilske gume, ki jih ni dovoljeno odlagati v namenske posode za ostale odpadke.

Gradbeni material

Gospodinjstva, ki ste plačniki komunalnih storitev v radovljiški občini, imate dve možnosti brezplačne oddaje gradbenih odpadkov:

  • do 0,5 m3 gradbenih odpadkov na zbirnem centru Radovljica;
  • ob predložtvi potrdila Komunale Radovljica do 2 m3 gradbenih odpadkov na separaciji SGP Gorenjc; potrdilo si predhodno priskrbite na sedežu podjetja, Ljubljanska cesta 27, Radovljica. Na zbirnem centru potrdil ne izdajamo.

V zbirnem centru morate uporabniki upoštevati, da v zabojnik za gradbene odpadke sodijo:

  • opeka, beton, mešnica betona, opek, ploščic in keramike,
  • zemlja in kamenje, izkopni material,
  • tlakovci, prane plošče, granit, robniki,
  • mešani gradbeni odpadki, odpadki iz rušenja objektov ter
  • strjen cement brez embalaže.

V zabojnik za gradbene odpadke na zbirnem centru  ne sodijo:

  • azbestne plošče, siporeks, steklene prizme, izolacijski material,
  • papirna, plastična in kovinska embalaža izdelkov za gradbenišvo,
  • sanitarna keramika, gradbeni les in mavčne plošče.

Uporabnikom svetujemo, da že med gradnjo poskrbite za pravilno ločevanje gradbenega materiala.

Avtomobilske gume

Vsi plačniki komunalnih storitev v občini Radovljica imajo možnost brezplačne oddaje izrabljenih avtomobilskih gum na Zbirnem centru Radovljica.