Papir in karton

Ohranjamo drevesa, dihamo bolj zdravo

Papir in karton odlagamo v zabojnike z rdečim pokrovom in nalepko PAPIR.

V te zabojnike sodijo

 • časopisi in revije,
 • knjige in zvezki,
 • katalogi in prospekti,
 • piemske ovojnice,
 • pisarniški in ovojni papir,
 • papirnate nakupovalne vrečke,
 • kartonasta embalaža in valovita lepenka.

Kako odlagamo papir in karton?

Papir zložimo, kartonaste škatle pa raztrgamo, da v zabojniku zavzamejo čim manj prostora. Revijam in prospektom vedno odstranimo zaščitno folijo. Odstranimo lepilne trakove.

 

V zabojnik za papir NE sodijo:papir.jpg

 • kartonasta votla embalaža tekočin (spada med embalažo),
 • povoščen papir, celofan,tapete in lepilni trakovi (spada med preostanek odpadkov);
 • higienski papir – papirnate brisače, prtički, robčki ipd. (odložimo med biološke odpadke, sicer preostanek odpadkov),
 • od živil umazane ali prepojene papirnate ali kartonaste embalaže(ta in odpadki v nadaljevanju spadajo med preostanek odpadkov),
 • vreče za krmo, cement, apno in druge gradbene materiale ter
 • umazan ali navlažen papir ali karton.

Nasvet

Če v zabojnik odložimo odpadke, ki vanj ne sodijo, lahko onemogočimo predelavo papirja.

Kaj se zgodi z zbranim papirjem in kartonom

Vse ločeno zbrane frakcije skladno s pogodbo prevzamejo družbe za ravnanje z odpadki. Papir je ena izmed snovi, ki jih je najlažje predelati in spet uporabiti. V papirnicah papir in karton najprej pripravijo za obdelavo – odstranijo lepilo, kovinske dele vezavo in smeti –, nato pa surovino primerno predelajo. Iz predelanega kartona in papirja izdelajo papirnate vrečke, toaletni papir in papirnate brisače, kartonasto embalažo za jajca, kuverte, zvezke, mape, … Nekatere vrste papirja je mogoče predelati celo sedemkrat.