Zbiralnica

Zbiralnica je posebno urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločeno zbranih odpadkov. V zbiralnici so posode za ločeno zbiranje stekla, papirja in embalaže. V občini Radovljica zbiramo odpadke v 126 zbiralnicah.

Kaj odlagamo v zbiralnici?

Papir in karton

V zbiralnici odlagamo v zabojnik z rdečim pokrovom:

 • časopise in revije,
 • kataloge in prospekte,
 • knjige in zvezke,
 • pisma, pisarniški in ovojni papir,
 • koledarje,
 • papirnate nakupovalne vrečke,
 • kartonasto embalažo in 
 • valovito lepenko.

Steklo

V zbiralnici odlagamo v zabojnik z zelenim pokrovom:

 • prazne in čiste steklenice,
 • stekleno embalažo zdravil in kozmetike,
 • kozarce vloženih živil,
 • razbite kozarce in steklenice.

Embalaža

V zbiralnici odlagamo v zabojnik z rumenim pokrovom:

 • votlo embalažo tekočin (mleko, sok, jogurt itd.),
 • plastenke,
 • plastične kozarčke in lončke,
 • plastično embalažo,
 • pločevinke pijač in konzerve,
 • kovinske pokrovčke,
 • vrečke in folije,
 • tube − plastične in kovinske,
 • ostalo sestavljeno embalažo.