Ostanek odpadkov

Kar 60 odstotkov bi jih še lahko ločili!

Odpadke, ki ne sodijo v noben drug zabojnik, odložimo v zabojnike za ostale gospodinjske odpadke. Če dosledno ločujemo, ugotovimo, da v ta zabojnik sodi le peščica odpadkov.

V zelen zabojnik odlagamo:zabojnik ostanek

 • plastificiran papir,
 • manjše količine stiropora,
 • zamaščene folije,
 • ohlajen pepel,
 • tkanine in usnje,
 • kasete in fotografije,
 • plenice,
 • sanitarne izdelke,
 • vrečke sesalcev,
 • mačji pesek,
 • pluto in gumo,
 • keramiko in porcelan,
 • žarnice.

Za občasne večje količine mešanih komunalnih odpadkov lahko na sedežu Komunale Radovljica ali pri voznikih smetarskih ekip kupimo posebne vreče z oznako Komunala Radovljica.

V ostanku gospodinjskih odpadkov je kar 60 odstotkov odpadkov, ki vanje ne sodijo, zato ločujmo bolje! S skupnimi močmi lahko ustvarjamo bolj čisto in prijazno okolje ter koristne surovine ponovno uporabimo. Tako varčujemo z energijo in s surovinami, ohranjamo naravne vire in daljšamo življenjsko dobo odlagališč.

S skrbnim ločevanjem odpadkov varčujemo tudi sami. Več odpadkov kot ločimo, manj nam jih ostane.