Skoči do osrednje vsebine
DomovJavna naročila

Javna naročila

Dobava vodovodnega materiala

13.06.2023

JN003854/2023-E0113. 6. 2023

Številka javnega naročila: JN06/2023

Predmet naročila: sukcesivna dobava vodovodnega materiala za obdobje 24 mesecev

Javno naročilo obsega šest sklopov blaga, in sicer:

A) Fazonski kosi, zasuni, spojke, cestne kape, vijačni in tesnilni material

B) Komplet cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine ter regulacijske armature

C) Plastič0ne PEHD in rebraste cevi

D) Elementi priključkov, hidranti in ostale armature

E) Jaški za vodomere

F) Vodomeri, spojni in tesnilni material ter servis vodomerov

Rok za oddajo ponudbe: 19. 7. 2023 do 10.00 preko informacijskega sistema e-JN
Javno odpiranje ponudb: 19. 7. 2023 ob 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: do 6. 7. 2023 do 14.00 preko portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija

Odgovore na vprašanja interesentov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, si oglejte na povezavi.


09.04.2024 - Prodaja rabljenega tovornega vozila Renault Kangoo

20.03.2024 - Tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje računov ter drugih tiskovin

Arhiv