Skoči do osrednje vsebine
DomovJavna naročila

Javna naročila

Zavarovanje premoženja družbe Komunala Radovljica

19.09.2023

JN006087/2023-W01, 19. 9. 2023

Številka javnega naročila: JN08/2023

Predmet naročila:  zavarovanje premoženja podjetja Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica za obdobje treh (3) let, in sicer od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026.

Sklenile se bodo naslednje vrste zavarovanj:

1.         požarno zavarovanje,

2.         zavarovanje vloma in ropa,

3.         zavarovanje solarnih in kogeneracijskih sistemov,

4.         zavarovanje odgovornosti in

5.         avtomobilsko zavarovanje.

Rok za oddajo ponudbe: 4.  10. 2023 do 9.00 preko informacijskega sistema e-JN

Javno odpiranje ponudb: 4.  10. 2023 ob 12.00 preko informacijskega sistema e-JN

Dodatna pojasnila: do 27. 9. 2023 do 10.00 preko portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija

Odgovore na vprašanja interesentov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, si oglejte na povezavi.


20.09.2023 - Gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov

19.09.2023 - Zavarovanje premoženja družbe Komunala Radovljica

07.09.2023 - Vzdrževanje cest v občini Radovljica

06.09.2023 - Prevzem, obdelava in odlaganje biorazgradljivih odpadkov

13.06.2023 - Dobava vodovodnega materiala

Arhiv