DomovJavna naročila

Javna naročila

Dobava smetarskega vozila

03.07.2019

JN004607/2019-W01, 2.7.2019

Številka JN: 10/19
Predmet JN:  Predmet javnega naročila je dobava novega vozila za zbiranje, stiskanje in prevoz odpadkov. Naročnik kupuje vozilo z nizkimi emisijami izpustov za potrebe izvajanja javne gospodarske službe ravnanja z odpadki.

Rok za oddajo ponudbe: 17. 7. 2019 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Odpiranje ponudb: 17. 7. 2019 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: 10. 7. 2019 do 10.00; preko Portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija 

Popravek JN004607/2019-K01, 9.7.2019

Obr. 7: Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev in drugih pogojev

Odgovori na vprašanja interesentov, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil, so sestavni del razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoči. Ogledate si jih lahko na povezavi.


03.07.2019 - Dobava smetarskega vozila

01.07.2019 - Dobava vodovodnega materiala

26.06.2019 - Gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov

17.05.2019 - Izvajanje zimske službe v občini Radovljica

06.04.2019 - Posipni material in zimska služba na lokalnih cestah

Arhiv