Motnje vodooskrbe

Obvestilo uporabnikom vode na širšem območju naselij Lesce in Radovljica

13.05.2019

Pitna voda na širšem območju naselij Lesce in Radovljica, ki se v cca. 80% napaja  z vodo iz zajetja Ovčje jame v dolini Radovne v občine Gorje, je zdravstveno ustrezna in se lahko uporablja brez kakršnihkoli omejitev.

Na območju občine Radovljica ima upravljavec vodovoda (javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o.) nad kvaliteto pitne vode  vzpostavljen nadzor v okviru varnostnega načrta po sistemu HACCP. V tem okviru niso bila zaznana nikakršna odstopanja parametrov v zvezi s kvaliteto distribuirane pitne vode, ki bi bila izven zakonskih okvirjev in bi tako predstavljala tveganje za varnost in zdravje ljudi. Enake so tudi informacije s strani upravljavca  vodovoda v občini Gorje in Bled (javno podjetje Infrastruktura Bled, d.o.o.).

Vzorčenje in preizkuse pitne vode na območju vseh treh občin Gorje, Bled in Radovljica izvaja javni zavod Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano iz Kranja, nadzor nad celotnim sistemom pa izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

V kolikor bi bila s strani upravljavcev vodovodov na osnovi  rezultatov preizkusov parametrov pitne vode zaznana odstopanja, ki bi presegali zakonsko predpisane, bi bili o tem uporabniki nemudoma obveščeni na način, kot ga določa načrt obveščanja (sredstva javnega obveščanja, spletne stran, elektronska pošta….).


13.05.2019 - Obvestilo uporabnikom vode na širšem območju naselij Lesce in Radovljica

Arhiv