Skoči do osrednje vsebine

Letna služba

Za čisto okolje

Pometanje cestišča v spomladanskih dneh

Komunala Radovljica, d.o.o, izvaja redno in investicijsko vzdrževanje javnih površin na območju občine Radovljica, in sicer vzdrževanje:

  • cest in voznih površin,
  • pločnikov, stopnišč, javnih poti,
  • vaških središč, avtobusnih postajališč,
  • parkirnih in drugih površin.

V sklopu vzdrževanja cest so zajeti naslednji infrastrukturni objekti: mostovi, predori, nadvozi, avtobusne postaje, naprave za odvodnjavanje, prepusti, podporni in oporni zidovi, prometna signalizacija in prometna oprema ob cestah.

Vzdrževanje po kategoriji prioritete

Upoštevamo tri kriterije prioritete storitve:

  1. prioriteta: ceste LC, LK, KP. Zajete so vse občinske ceste v ožjem središču strnjenega naselja, ki so redno obremenjene z osebnimi vozili in s tovornjaki. Ceste so redno vzdrževane. Čiščenje in odvoz snega je redno in poteka po tehničnih smernicah za zimsko službo.
  2. prioriteta: ceste LC, LK, KP, JP, PR. Zajete so vse občinske ceste izven strnjenega naselja, ki so redno obremenjene z osebnimi vozili in s tovornjaki. Ceste so redno vzdrževane. Čiščenje snega z odrivom je redno in poteka po tehničnih smernicah za zimsko službo z redkejšo intenziteto.
  3. prioriteta: Vse makadamske ceste izven strnjenega naselja z majhno obremenitvijo z osebnimi vozili in s tovornjaki. Čiščenje snega samo z odrivom je redno in poteka po tehničnih smernicah za zimsko službo z redkejšo intenziteto.