Skoči do osrednje vsebine

Zimska služba

Varno tudi pozimi

Zagotavljamo varnost v zimskih razmerah

Zimska služba izvaja dejavnosti in opravila, potrebna za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled) je varen promet na cestah in drugih javnih površinah lahko ogrožen.

Redno vzdrževanje cest v zimskem času obsega:

  • redno vzdrževanje prevoznosti,
  • pripravljalna dela pred nastopom zime,
  • nadzor nad stanjem prevoznosti in razmer na cestah,
  • odstranjevanje snega s cestišča in z drugih javnih površin,
  • posipanje poledice na cestišču in ostalih javnih površinah,
  • pravočasno in redno obveščanje javnosti o stanju na cestah in pogojih za pretok na cestah.

Ob sneženju

Zavedamo se, da prekomerno posipanje ne služi varnosti v cestnem prometu, temveč se s tem povzročajo negativni učinki na okolje ter neracionalna poraba sredstev.

Težave in ovire

Linhartov trg pozimi

Pluženje snega ovirajo nepravilno parkirana vozila, zoženi odseki na cestah, slepe ulice, dvignjeni pokrovi jaškov in druge neravnine na vozišču. Zelo pomembno je, da se pred zimo sanira kritična mesta, ki v zimskem času ovirajo delo ekip za redno vzdrževanje cest.

Že nekaj let ugotavljamo, da udeleženci v cestnem prometu ne upoštevajo predpisov o zimski opremi vozil, prav tako ne prilagodijo hitrosti razmeram na cesti, kar posledično pripelje do prometnih nesreč kljub rednemu vzdrževanju cest v zimskih razmerah.

 

Pripravljenost – dežurstvo

Zimska služba je v času od 15. 11. do 15. 3. v stalni pripravljenosti na domu oziroma potekajo dežurstva za delavce Komunale Radovljica, d.o.o., in kooperante, v primeru močnejšega sneženja pa tudi pripravljenost na sedežu podjetja.

Operativni vodja zimske službe:

  • Matjaž Zalokar - za KS Radovljica, Lesce in Begunje

Telefon: 04/537 01 18, v izrednih primerih ali izven rednega delovnega časa 031 352 719.

  • Gregor Remec - za ostale KS v občini Radovljica

Telefon: 04/537 01 14, v izrednih primerih ali izven rednega delovnega časa 031 352 719.