Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vodeČistilne naprave

Čistilne naprave

Kanalizacijski sistemi se končajo s komunalnimi čistilnimi napravami. Čistilna naprava je infrastruktura za čiščenje odpadnih voda. S fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi postopki se voda očisti do te mere, da ni več škodljiva za okolje. Očiščena voda se vrača nazaj v okolje.

V občini Radovljica trenutno delujeta dve čistilni napravi. CČN Radovljica, ki leži v bližini sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke. Očiščena odpadna voda se vrača v reko Savo.  CČN Radovljica deluje od leta 2007. Namenjena je čiščenju odpadnih voda, ki dotekajo po javni kanalizaciji iz naselij Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Studenčice, Hraše, Hlebce, Lesce, Nova vas in Žirovnica. Na prečiščevanje pripeljemo tudi greznične gošče iz greznic in blato iz MKČN, ki je nastalo na področju občine Radovljica.

Od leta 2014 v Kropi deluje čistilna naprava, v katero se stekajo odpadne komunalne vode iz Krope, Brezovice in Lipnice. V naslednji fazi bo zgrajen še kanal do Kamne Gorice, ki bo omogočil priklop objektov tudi tamkajšnjim prebivalcem.

Kakovost očiščenih odpadnih voda se spremlja z rednim monitoringom, ki dokazuje, da čistilne naprave obratujejo skladno z zahtevami zakonodaje. Povprečna vrednost KPK na iztoku iz CČN Radovljica (stopnja čiščenja) je bila v letu 2021 95,16-%.