Doma

Najprej pometimo pred svojim pragom

Povprečno gospodinjstvo napolni zabojnik v tednu dni, kar znese letno 5.200 m3 odpadkov. Gore odpadkov naraščajo, tako kot se dviguje naš življenjski standard in gospodarska rast. Proizvodnja ustvarja porabo, zato kupujemo več in pogosteje. Veliko denarja vložimo v embalažo, ki jo odvržemo med odpadke takoj, ko pridemo domov.

Osnovni cilj ravnanja z odpadki je zmanjšanje čedalje večjih količin odpadkov, znižanje deleža zdravju in okolju nevarnih snovi, ohranjanje naravnih virov in varno odstranjevanje neločenih frakcij.
Ločevanje odpadkov, ki nam bo vzelo zelo malo časa, naj postane vsakdanje in spontano opravilo.

Kako uspešneje ločevati:

  • preverite, kje se nahaja najbližja zbiralnica in kje je zbirni center,
  • preverite, katere vrste odpadkov lahko ločujete in v kateri zabojnik sodijo, pri tem si pomagajte z abecedo odpadkov,
  • svetujemo vam, da odpadke ločujete že v stanovanju in jih razvrščate v škatle, koše ali vrečke, njihovo vsebino pa nato samo še odložite v ustrezne posode v zbiralnicah,
  • odpadke lahko zbirate v eni veliki vreči ali škatli, v ustrezne posode pa jih razvrstite, ko jih odnesete do zbiralnice.

Ugotovili boste, da je ločevanje odpadkov pri vas doma lahko enostavno in nezamudno. Ko boste ugotovili, da je ostanek gospodinjskih odpadkov, ki ga odlagate v navadne zelene zabojnike, res majhen, boste s svojim ločevanjem lahko zadovoljni.

Kaj je še pomembno pri ločenem zbiranju odpadkov v gospodinjstvu:

  • da sta papir in karton suha in čista,
  • z živili umazane ali prepojene papirnate in kartonaste embalaže sodijo med bio odpadke,
  • embalažo (plastenke, pločevinke, kartonaste škatle, …) vedno stisnite in izpraznite, preden jih daste v zabojnik,
  • preden odvržete steklenice ali kozarce, se prepričajte, da nimajo pokrovčkov ali zamaškov,
  • večji kosi odpadkov ne sodijo v zbiralnico ali v hišni zabojnik, odlagamo jih v zbirnem centru,
  • skrbno ravnamo z nevarnimi odpadki, ki jih odpeljemo v zbirni center.

Le z ločenim zbiranjem odpadkov vrnemo koristne surovine v ponovno uporabo, z ločenim zbiranjem biološko razgradljivih odpadkov pa ustvarjamo koristen kompost.