Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.04.2019

Komunala Radovljica, d. o. o., sprejema odpadno silažno folijo na Zbirnem centru Radovljica za nadaljnjo oddajo pooblaščenim zbiralcem proti plačilu. Odpadno silažno folijo lahko v zbirnem centru proti plačilu na osnovi stehtanih količin oddajo kmetje iz območja Občine Radovljica.

Cena za prevzem silažne folije : 180,68 EUR/t z DDV.

Cenik storitev najdete na povezavi.

Pogoj za prevzem na zbirnem centru je, da odpadna silažna folija:

  • ne vsebuje mrežice,
  • ne vsebuje ostankov silaže, zemlje in prsti,
  • ni onesnažena z nevarnimi snovmi kot so barve, olja …

Obrazložitev

Silažna folija ni komunalni odpadek, zato odvoz ni v pristojnosti komunalnega podjetja. Zatorej odlaganje odpadne folije v zabojnike za odpadke, poleg zabojnikov ali drugje v naravi ni dovoljeno. Silažne folije se prav tako ne sme odlagati na odlagališču Mala Mežakla.

 


20.09.2022 - Zbrali več kot dve toni nevarnih odpadkov

19.09.2022 - Popolna zapora Alpske ceste

28.07.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

20.07.2022 - Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

24.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

01.03.2022 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

01.03.2022 - Kakšno vodo smo pili v letu 2021

21.02.2022 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

03.02.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

27.12.2021 - Ozaveščenost se začne z A in konča z Ž

27.12.2021 - Biološki odpadki – nov urnik od 1. 1. 2022

02.11.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

Arhiv