Obvestila

Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

14.09.2021

Uradne ure na sedežu podjetja

Svetujemo, da poslovanje, če je le mogoče poteka preko naslednjih komunikacijskih kanalov:

 • elektronske poti: e-naslov info@komunala-radovljica.si ali nabiralnikracunovodstvo@komunala-radovljica.si;
 • telefon: 04 537 01 11;
 • dokumentacijo pošljite po pošti ali jo oddajte v nabiralnik pred vhodom v poslovno stavbo.

Uporabniki nas lahko obiščejo v delovnem času na sedežu podjetja, ki se nahaja na Ljubljanski cesti 27 v Radovljici.

Dostop do odgovornih za posamezno področje je mogoč po predhodnem naročanju na e-naslov info@komunala-radovljica.si ali po telefonu:

 • Tajništvo: 04/ 537 01 11.
 • Obračun, reklamacije in blagajna: 04/ 537 01 19.
 • Oskrba s pitno vodo: 04/ 537 01 25.
 • Ravnaje z odpadnimi vodami: 04/ 537 01 23.
 • Ravnanje z odpadki: 04/ 537 01 32.
 • Soglasja: 04/ 537 01 22.

Ob obisku vas prosimo za dosledno upoštevanje naslednjih varnostnih navodil in vseh splošnih navodil NIJZ:

 • vstop je dovoljen samo ob izpolnjevanju pogoja PCT:
  • potrdilo o negativnem testu (veljavnost je 48 ur),
  • potrdilo o cepljenosti ali
  • potrdilo o prebolelosti Covid-19.
 • V poslovne prostore Komunale Radovljica lahko vstopajo uporabniki posamično in samo v primeru, da so zdravi. V primeru bolezenskih znakov okužbe zgornjih dihal uporabniki ne smejo dostopati v poslovne prostore.
 • Pred vstopom v poslovne prostore je za obiskovalce obvezna uporaba zaščitne maske  ter razkuževanje rok ob vstopu v objekt.
 • Vzdrževanje razdalje vsaj 1,5-2 metra in izogibanje ne nujnim tesnim stikom.

Prosimo za dosledno upoštevanje varnostnih ukrepov.

Zbirni center in Štacuna Brvač

Zbirni center Radovljica je odprt po urniku.

Zaradi varovanja uporabnikov in zdravja zaposlenih prosimo, da odpadke v zbirne centre pripeljete samo v primeru, da ste zdravi. Če imate bolezenske znake okužbe dihal je vstop v zbirni center prepovedan.

V zbirnem centru bodo za varno obratovanje do preklica veljali naslednji ukrepi:

 • vstop je dovoljen samo ob izpolnjevanju pogoja PCT:
  • potrdilo o negativnem testu (veljavnost je 48 ur),
  • potrdilo o cepljenosti ali
  • potrdilo o prebolelosti Covid-19.
 • Upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 2 metra) in higiene kašlja. Uporaba razkužila za roke.
 • Dosledno upoštevanje navodil zaposlenih. Brez stikov z zaposlenimi.
 • S seboj prinesite dokazilo o plačilu zadnjega računa za komunalne storitve.
 • Gibanje na območju zbirnega centra je omejeno in zgolj v skladu z navodili zaposlenih. Na območju zbirnega centra se ne zadržujete več, kot je nujno potrebno.
 • Prinašajte le predhodno sortirane odpadke (zaradi zmanjšanja časa oddaje in zadrževanja v zbirnem centru), ki jih boste razložili sami oziroma s pomočjo sopotnika – zaposleni v zbirnem centru vam pri raztovarjanju ne bodo pomagali, vas bodo pa usmerjali.
 • Pri obisku Štacune Brvač upoštevajte vse ukrepe za zaščito vašega zdravja in zdravja zaposlenih.

Odvoz kosovnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov od vrat do vrat poteka kot običajno.

Kosovne odpadke pripravite na dan odvoza do 6. ure zjutraj (vendar ne prej kot dvanajst ur pred prevozom) na vaše odjemno mesto, to je mesto, kjer imate zabojnike za komunalne odpadke oziroma mesto, kamor običajno pripravite zabojnike v času rednega odvoza ali na drugo dogovorjeno mesto. Poskrbite, da bo prevzem odpadkov potekal brez stikov z zaposlenimi. V primeru stika nosite zaščitno masko in upoštevajte vsaj dva metra varnostne razdalje.

Popis vodomernih števcev

Popis vodomernih števcev poteka kot običajno. Prosimo vas, da poskrbite, da bo popis potekal brez stikov z zaposlenimi. V primeru  stika nosite zaščitno masko in upoštevajte vsaj dva metra varnostne razdalje.


14.10.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

11.10.2021 - Zbrali več kot tri tone nevarnih odpadkov

01.10.2021 - Uskladitev cen komunalnih storitev

17.09.2021 - Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

14.09.2021 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

Arhiv