Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Na območju OLN CČN (sever) se gradi komunalna oprema

18.03.2024

Na območju Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) Komunala Radovljica kot investitor gradi komunalno opremo, ki bo podlaga za gradnjo skladiščnega objekta in nadstrešnice, v končni fazi pa tudi upravnih prostorov radovljiške Komunale. Prva faza projekta, tj. gradnja komunalne infrastrukture, poteka po načrtu in bo končana še v prvi polovici letošnjega leta.

 

Komunala Radovljica je v preteklem letu izvedla javni razpis in izbrala izvajalca za gradnjo 1. faze komunalne infrastrukture na območju OLN CČN (severni del). Najugodnejši izvajalec, Gorenjska gradbena družba d.d., tako že izvaja gradbena dela, ki vključujejo gradnjo ceste, vodovodnega, kanalizacijskega, elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja ter javne razsvetljave. Izkopi, ki predstavljajo velik del gradbenih del, so že izvedeni, prav tako je v zaključni fazi tudi gradnja vodovodnega omrežja, izvajalec pa tako z enakim tempom nadaljuje še z gradnjo preostalega dela infrastrukture. Rok za zaključek gradbenih del in prenos komunalne opreme na Občino Radovljico kot lastnico, ki je predviden do konca poletja 2024, tako uspešno zasledujemo. Komunala Radovljica bo investicijo financirala v vrednosti približno 250.000 €, kar bo z Občino Radovljica kot lastnico poračunano v obliki komunalnega prispevka. Gradnjo elektroenergetskega omrežja bo financiralo podjetje Elektro Gorenjska.

S komunalno opremljenostjo bo območje OLN CČN (severni del) postalo privlačno za številne gospodarske subjekte, ki bodo na tem območju videli priložnost za razvoj svoje dejavnosti. S projektom torej omogočamo ne le širitev gospodarske dejavnosti, temveč razvoj celotnega območja OLN CČN, kar brez ustrezne infrastrukture ne bi bilo možno.

 

Komunalna infrastruktura tudi podlaga za gradnjo operativnih skladiščnih prostorov Komunale

Zgrajena komunalna infrastruktura pa bo tudi podlaga za gradnjo dveh objektov Komunale Radovljica s pripadajočo zunanjo ureditvijo, ki bosta zgrajena za obstoječo čistilno napravo Radovljica. Gre za odprto nadstrešnico za tovorna vozila z bruto tlorisno površino 678 m2 in skladiščnega objekta z bruto tlorisno površino 789 m², ki bo pretežno namenjen skladiščenju in vzdrževanju komunale opreme, v manjšem obsegu pa garderobam za zaposlene. Projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov bomo v kratkem vložili na upravno enoto, gradbeno dovoljenje pa pričakujemo v drugi polovici leta 2024. Takrat bomo lahko objavili tudi javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del.

 

V končni fazi projekta še selitev upravne stavbe Komunale

V nadaljevanju pa bo Komunala Radovljica z ločenim gradbenim dovoljenjem na območju OLN CČN zgradila še tretji objekt, in sicer stavbo za svoje upravne prostore. Na ta način bo izpolnila dolgoletni strateški cilj, ki sta si ga zadali z Občino Radovljica, in se bo z vsemi svojimi objekti tudi sama preselila na lokacijo OLN CČN (sever), kar ji bo omogočalo optimalnejše poslovanje in opravljanje dejavnosti.

OLN CČN sever


17.07.2024 - Prosto delovno mesto Strokovni sodelavec urejanja javnih površin

17.07.2024 - Prosto delovno mesto Strokovni sodelavec urejanja javnih površin

20.06.2024 - Odvoz odpadkov in delovni čas Zbirnega centra na dan praznika

12.06.2024 - Popolna zapora Gorenjske ceste v Radovljici

07.06.2024 - Prodaja rabljenega tovornega vozila

23.05.2024 - Radovljičani izmenjali poletna oblačila

05.05.2024 - Izmenjevalnica sezoni primernih oblačil in hišnih tekstilij

26.04.2024 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

24.04.2024 - Odvoz odpadkov med prazniki

28.03.2024 - Obvestilo uporabnikom

26.03.2024 - »Ta starim je odzvonilo«: Imate mobilno napravo, ki je ne potrebujete več?

18.03.2024 - Na območju OLN CČN (sever) se gradi komunalna oprema

28.02.2024 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

22.02.2024 - Z doslednim in pravilnim ločevanjem odpadkov do čistejšega okolja in nižjih stroškov

20.02.2024 - Kakšno vodo smo pili v letu 2023?

09.02.2024 - Kam z jedilnim oljem po cvrtju pustnih krofov in flancatov?

07.02.2024 - Delovni čas Zbirnega centra in odvoz odpadkov na dan praznika

08.01.2024 - Dva kupona za odvoz kosovnih odpadkov

05.01.2024 - Z januarjem sprememba cen komunalnih storitev

21.12.2023 - Predpraznični delovni čas na sedežu podjetja

20.12.2023 - Odvoz odpadkov in obratovanje ZC Radovljica v prazničnih dneh

24.11.2023 - Izmenjevalnica oblačil uspešna že tretjič

19.10.2023 - Nevidni e-odpadki v središču pozornosti letošnjega mednarodnega dneva e-odpadkov

17.10.2023 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

05.10.2023 - Tudi letos prižgimo eno svečo manj

20.09.2023 - Ponovno zbrali več kot dve toni nevarnih odpadkov

11.08.2023 - Odtekanje nevarnih snovi v okolje

30.05.2023 - Zero waste v turizmu

19.05.2023 - Izmenjevalnica oblačil ponovno uspela

20.04.2023 - Spodbujajmo e-krožno

01.04.2023 - Uskladitev cen komunalnih storitev

29.12.2022 - Koledar odvoza odpadkov iz gospodinjstev 2023

29.12.2022 - Dva kupona za odvoz kosovnih odpadkov

08.11.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

20.07.2022 - Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

24.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

01.03.2022 - Kakšno vodo smo pili v letu 2021

21.02.2022 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

03.02.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

27.12.2021 - Ozaveščenost se začne z A in konča z Ž

27.12.2021 - Biološki odpadki – nov urnik od 1. 1. 2022

02.11.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

Arhiv