Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Z doslednim in pravilnim ločevanjem odpadkov do čistejšega okolja in nižjih stroškov

22.02.2024

 

Z večanjem življenjskega standarda narašča tudi količina nastalih odpadkov na prebivalca. Da bi karseda obvarovali okolje tako za nas kot za naše zanamce, mora prednostna naloga vsakega izmed nas postati tudi ločeno zbiranje odpadkov. Le pravilno ločeni odpadki namreč ne ogrožajo okolja in postanejo surovine.

 

Najdražji način ravnanja z odpadki, ki je hkrati tudi najmanj prijazen do okolja, je odlaganje odpadkov. Če odpadke dosledno ločujemo, pa varujemo okolje in hkrati tudi varčujemo. S sistematičnim ločevanjem komunalnih odpadkov si gospodinjstva lahko znižajo stroške ravnanja z odpadki, z doslednim ločevanjem odpadkov pa pridobivamo sorazmerno čiste frakcije, ki jih lahko ponovno uporabimo, recikliramo ali energetsko izrabimo. Z doslednim ločevanjem tako zmanjšujemo količine odpadkov, ki se odlagajo, stroške ravnanja z odpadki, količino energije, ki je potrebna za proizvodnjo novih izdelkov, ter onesnaževanje okolja in porabo naravnih virov oz. surovin.

Ločeno zbiranje odpadkov pomeni ločeno zbiranje že na izvoru nastanka, tj. v gospodinjstvih, zbiranje na zbiralnicah ločenih frakcij oziroma t. i. eko otokih v bližini naših domov oziroma v zbirnih centrih.

 

Na eko otoke odlagamo samo določene odpadke

Na območju občine Radovljica je trenutno postavljenih skoraj 150 eko otokov. Opremljeni so z namenskimi posodami za zbiranje papirja in kartonske embalaže, mešane embalaže ter steklene embalaže. Na več lokacijah so tudi zabojniki za odpadno električno in elektronsko opremo ter uporaben tekstil, na pokopališčih pa je dodatno urejeno še ločeno zbiranje  odpadnih sveč. Na vsaki posodi je zapisano, kateri odpadki spadajo vanjo, posode pa se razlikujejo tudi po barvi pokrovov. Uporabniki lahko odpadke odložijo na katerikoli lokaciji eko otokov, ne glede na točno lokacijo prebivališča, pomembno pa je vedeti, da je na eko otoke dopustno odlagati samo določene odpadke, ki gredo v predelavo.

 

Po kosovne odpadke pridemo na dom

Ko se v vaših domovih pojavijo kosovni odpadki, lahko naročite njihov brezplačni individualni odvoz kosovnih odpadkov s pomočjo dopisnic oziroma kuponov, ki jih Komunala Radovljica ob koncu vsakega leta pošlje vsem uporabnikom. S kuponoma lahko naročite brezplačen odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov na kupon. En kupon lahko izkoristite tudi za odvoz do 2 m3 zelenega odreza.

Ko se vam torej v gospodinjstvu pojavijo odslužen štedilnik, računalnik, hladilnik ali kos pohištva, ne oklevajte. Pošljite ali prinesite eno od svojih dopisnic in brezplačno vam bomo odpeljali nastale odpadke. V primeru dodatnih kosovnih odpadkov ali večje količine preostanka mešanih komunalnih odpadkov, pa te lahko oddate vsak dan v Zbirnem centru Radovljica. Oddaja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev je brezplačna.

 

Kljub pohvalnemu ravnanju večine je kršitev še vedno preveč

Nedavni primer neustrezno odloženih odpadkov na enem od eko otokov v Lescah

Na Komunali Radovljica z veseljem ugotavljamo, da se je ločeno zbiranje na eko otokih in v Zbirnem centru Radovljica prijelo in da večina prebivalcev ve, kateri odpadki sodijo v kateri zabojnik, tega pa se tudi ustrezno držijo. To potrjujejo tudi zbrane količine posameznih frakcij, ki se iz leta v leto povečujejo. Žal pa temu ni vedno tako. V kolikor odpadki niso ustrezno ločeni in odloženi oziroma so v zabojnike odloženi odpadki, ki tja ne sodijo, komunalna podjetja teh ločeno zbranih frakcij po posameznih lokacijah zaradi neprimernosti frakcij ne moremo oddati v nadaljnjo predelavo. Še vedno se prevečkrat dogaja tudi to, da uporabniki eko otoke uporabljajo kot odlagališče kosovnih odpadkov in preostanka mešanih komunalnih odpadkov, ki na eko otok ne sodijo. Tudi te zbrane frakcije moramo zaradi neustrezne sestave pobrati med mešane komunalne odpadke in odložiti na odlagališče. Poleg tega takšno ravnanje kvari izgled okolice eko otoka in povzroča slabo voljo pri okoliškem prebivalstvu.

Na Komunali Radovljica torej ponovno pozivamo k pravilnemu ravnanju z odpadki in ustreznemu odlaganju le-teh na eko otokih. Več o tem, kako ravnamo z odpadki in kam spada kakšen odpadek, si lahko preberete na TUKAJ

 


17.07.2024 - Prosto delovno mesto Strokovni sodelavec urejanja javnih površin

17.07.2024 - Prosto delovno mesto Strokovni sodelavec urejanja javnih površin

20.06.2024 - Odvoz odpadkov in delovni čas Zbirnega centra na dan praznika

12.06.2024 - Popolna zapora Gorenjske ceste v Radovljici

07.06.2024 - Prodaja rabljenega tovornega vozila

23.05.2024 - Radovljičani izmenjali poletna oblačila

05.05.2024 - Izmenjevalnica sezoni primernih oblačil in hišnih tekstilij

26.04.2024 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

24.04.2024 - Odvoz odpadkov med prazniki

28.03.2024 - Obvestilo uporabnikom

26.03.2024 - »Ta starim je odzvonilo«: Imate mobilno napravo, ki je ne potrebujete več?

18.03.2024 - Na območju OLN CČN (sever) se gradi komunalna oprema

28.02.2024 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

22.02.2024 - Z doslednim in pravilnim ločevanjem odpadkov do čistejšega okolja in nižjih stroškov

20.02.2024 - Kakšno vodo smo pili v letu 2023?

09.02.2024 - Kam z jedilnim oljem po cvrtju pustnih krofov in flancatov?

07.02.2024 - Delovni čas Zbirnega centra in odvoz odpadkov na dan praznika

08.01.2024 - Dva kupona za odvoz kosovnih odpadkov

05.01.2024 - Z januarjem sprememba cen komunalnih storitev

21.12.2023 - Predpraznični delovni čas na sedežu podjetja

20.12.2023 - Odvoz odpadkov in obratovanje ZC Radovljica v prazničnih dneh

24.11.2023 - Izmenjevalnica oblačil uspešna že tretjič

19.10.2023 - Nevidni e-odpadki v središču pozornosti letošnjega mednarodnega dneva e-odpadkov

17.10.2023 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

05.10.2023 - Tudi letos prižgimo eno svečo manj

20.09.2023 - Ponovno zbrali več kot dve toni nevarnih odpadkov

11.08.2023 - Odtekanje nevarnih snovi v okolje

30.05.2023 - Zero waste v turizmu

19.05.2023 - Izmenjevalnica oblačil ponovno uspela

20.04.2023 - Spodbujajmo e-krožno

01.04.2023 - Uskladitev cen komunalnih storitev

29.12.2022 - Koledar odvoza odpadkov iz gospodinjstev 2023

29.12.2022 - Dva kupona za odvoz kosovnih odpadkov

08.11.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

20.07.2022 - Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

24.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

01.03.2022 - Kakšno vodo smo pili v letu 2021

21.02.2022 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

03.02.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

27.12.2021 - Ozaveščenost se začne z A in konča z Ž

27.12.2021 - Biološki odpadki – nov urnik od 1. 1. 2022

02.11.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

Arhiv