Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Z januarjem sprememba cen komunalnih storitev

05.01.2024

Občinski svet Občine Radovljica je na decembrski seji potrdil spremembo cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljici. Od 1. januarja 2024 tako veljajo nove cene, ki pa še vedno ostajajo med najnižjimi v regiji.

Spremembe cen veljajo za:

  • omrežnine za oskrbo s pitno vodo,
  • storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin,
  • omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin,
  • omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin za uporabnike kanalizacije,
  • omrežnine za storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, in
  • storitev zbiranje bioloških odpadkov.

Končni uporabniki bodo tako od 1. januarja naprej morali za komunalne storitve odšteti malenkost več. Za povprečno gospodinjstvo z mesečno porabo vode 12 kubičnih metrov in uporabo 120-litrskega zabojnika za mešane komunalne odpadke ter brez ali z 80 litrskim zabojnikom za biološke odpadke bo znesek povišanja na mesečni ravni znašal od 0,44 EUR do 2,70 EUR  z DDV, odvisno od vrste odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (greznica ali priklop na kanalizacijo).

Občina Radovljica sicer znesek računa za komunalne storitve blaži s subvencioniranjem omrežnine pitne vode, ki znaša 0,8806 EUR/faktor-1 brez DDV oziroma 0,9643 EUR/faktor-1 z DDV in velja do 31. 12. 2024.

 

Zakaj višje cene?

V občini Radovljica smo v letu 2023 zgradili kar nekaj nove gospodarske infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin (vodovod in kanalizacija Sp. Lancovo z okolico, vodovod Češnjica Rovte, investicije po vodni ujmi, investicijsko vzdrževanje na čistilnih napravah, več drugih investicij po različnih delih občine …), ki je bila konec leta 2023 prenesena v uporabo. To pa prinaša višje stroške amortizacije oziroma najemnine, kar se bo odrazilo v višjih cenah omrežnine. Pri oskrbi s pitno vodo se v obračun omrežnine za leto 2024 (dodatno glede na pretekla leta) vključuje še najemnina za skupni del magistralnega vodovoda Radovna na območju občine Bled.

Pri storitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin se v prihodnjem obdobju pričakuje višje stroške zunanjih storitev, materiala in dela. Ti bodo nastali predvsem zaradi prevzema novega kanalizacijskega omrežja (Sp. Lancovo z okolico) v upravljanje in vse večjih stroškov popravil ter sanacij obstoječega starejšega kanalizacijskega omrežja.

Na spremembo cene komunalnih storitev pri ravnanju z odpadki pa bodo vplivali višji stroški zbiranja in oddaje bioloških odpadkov.

 

Cene še vedno med najnižjimi v zgornjegorenjski regiji

Komunala Radovljica si prizadeva za optimalno razmerje med kakovostjo in ceno storitev, kar potrjujeta visoka raven zadovoljstva uporabnikov in konkurenčnost cen komunalnih storitev. Analiza trenutnih cen komunalnih storitev v občinah zgornje Gorenjske (Kranjska Gora, Bled, Gorje, Tržič, Žirovnica, Jesenice, Radovljica) je pokazala, da cene komunalnih storitev v občini Radovljica tudi po uskladitvi ostajajo med najnižjimi v zgornjegorenjski regiji.

 


17.07.2024 - Prosto delovno mesto Strokovni sodelavec urejanja javnih površin

17.07.2024 - Prosto delovno mesto Strokovni sodelavec urejanja javnih površin

20.06.2024 - Odvoz odpadkov in delovni čas Zbirnega centra na dan praznika

12.06.2024 - Popolna zapora Gorenjske ceste v Radovljici

07.06.2024 - Prodaja rabljenega tovornega vozila

23.05.2024 - Radovljičani izmenjali poletna oblačila

05.05.2024 - Izmenjevalnica sezoni primernih oblačil in hišnih tekstilij

26.04.2024 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

24.04.2024 - Odvoz odpadkov med prazniki

28.03.2024 - Obvestilo uporabnikom

26.03.2024 - »Ta starim je odzvonilo«: Imate mobilno napravo, ki je ne potrebujete več?

18.03.2024 - Na območju OLN CČN (sever) se gradi komunalna oprema

28.02.2024 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

22.02.2024 - Z doslednim in pravilnim ločevanjem odpadkov do čistejšega okolja in nižjih stroškov

20.02.2024 - Kakšno vodo smo pili v letu 2023?

09.02.2024 - Kam z jedilnim oljem po cvrtju pustnih krofov in flancatov?

07.02.2024 - Delovni čas Zbirnega centra in odvoz odpadkov na dan praznika

08.01.2024 - Dva kupona za odvoz kosovnih odpadkov

05.01.2024 - Z januarjem sprememba cen komunalnih storitev

21.12.2023 - Predpraznični delovni čas na sedežu podjetja

20.12.2023 - Odvoz odpadkov in obratovanje ZC Radovljica v prazničnih dneh

24.11.2023 - Izmenjevalnica oblačil uspešna že tretjič

19.10.2023 - Nevidni e-odpadki v središču pozornosti letošnjega mednarodnega dneva e-odpadkov

17.10.2023 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

05.10.2023 - Tudi letos prižgimo eno svečo manj

20.09.2023 - Ponovno zbrali več kot dve toni nevarnih odpadkov

11.08.2023 - Odtekanje nevarnih snovi v okolje

30.05.2023 - Zero waste v turizmu

19.05.2023 - Izmenjevalnica oblačil ponovno uspela

20.04.2023 - Spodbujajmo e-krožno

01.04.2023 - Uskladitev cen komunalnih storitev

29.12.2022 - Koledar odvoza odpadkov iz gospodinjstev 2023

29.12.2022 - Dva kupona za odvoz kosovnih odpadkov

08.11.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

20.07.2022 - Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

24.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

01.03.2022 - Kakšno vodo smo pili v letu 2021

21.02.2022 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

03.02.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

27.12.2021 - Ozaveščenost se začne z A in konča z Ž

27.12.2021 - Biološki odpadki – nov urnik od 1. 1. 2022

02.11.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

Arhiv