Obvestila

Resnice in zmote o polnjenju bazenov

03.07.2020

V nadaljevanju predstavljamo zbir informacij za vse, ki želite napolniti bazen z vodo.

Splošno o uporabi požarnih hidrantov.

Pogoje za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo določa Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Radovljica (UVG št. 11/2000 in DN UO 30/2003 ). Glede na določbe Odloka odvzem vode iz požarnega hidranta brez vednosti in dovoljenja upravljavca vodovoda Komunale Radovljica ni dovoljen.

Požarni hidranti so prvenstveno namenjeni za primer izrednih dogodkov. Odvzem vode iz požarnega hidranta je brez predhodnega dovoljenje upravljavca vodovoda tako dovoljen le intervencijskim skupinam na intervencijah, na primer v primeru gašenja požara.

S požarnimi hidranti lahko rokujejo le usposobljene osebe in zato ni praksa, da bi dovoljenje upravljalca dobile druge fizične osebe. Nepravilno rokovanje s hidrantom lahko povzroči poškodbe hidranta in poškodovanje javnega vodovoda (tlačni udar), kar posledično pomeni velike stroške popravil.

Po Odloku nedovoljen odvzem vode iz požarnih hidrantov sankcionirajo občinski inšpektorji.

Uporaba požarnih hidrantov v praksi.

Gasilska društva na območju občine Radovljica imajo po  predhodnem dogovoru z upravljavcem vodovoda možnost odvzemanja vode iz požarnih hidrantov tudi za druge namene, kot so na primer: blaženje suše na kmetijskih površinah, kjer v bližini ni drugih možnosti, dovoz vode na območje, kjer ni javne oskrbe, polnjenje bazenov …

Za te namene je dovoljen odvzem vode iz hidrantov gasilskim društvom, ki so pristojna na območju, kjer nahaja hidrant. Lokalno pristojna gasilska društva so namreč z upravljavcem vodovoda dogovorjena za odvzem vode iz hidrantov , kjer to povzroča najmanj hidravličnih motenj (ali celo prekinitev) pri oskrbi s pitno vodo.

Po predhodnem dogovoru lahko vodo iz požarnih hidrantov odvzemajo tudi gradbena podjetja, ki vodo uporabljajo na gradbiščih za daljše časovno obdobje. Za ta namen jim upravljavec vodovoda na požarni hidrant izvede začasni vodovodni priključek.

Kako je z vodo za polnjenje domačih bazenov.

Polnjenje bazena se smatra za uporabo vode v gospodinjstvu in se zaračuna po obračunskem vodomeru, zato je m3 vode obremenjen tudi s postavkami za odpadno vodo (odvajanje in čiščenje).

Manjše bazene (do 15 m3) je najbolje (racionalno) polniti neposredno iz hišnega omrežja. Za polnjenje večjih bazenov (nad 15 m3) se uporabniki običajno odločajo, da jim polnjenje, predvsem zaradi hitrosti, izvedejo gasilci lokalnega gasilskega društva.

Kako je s stroški vode?

Cenejše je polnjenje bazena z vodo iz hišnega omrežja, hitrejše pa s pomočjo gasilcev.

 1. Če vodo polnite vodo iz domače hišne napeljave se zaračuna:
 • vodarina (0,5443 eur/m3 ) in
 • če ste priključeni na kanalizacijo:
  • odvajanje odpadne vode (0,2386 eur/m3),
  • čiščenje odpadne vode (0,4377 eur/m3) in
  • okoljska dajatev (0,0528 eur/m3).
  • Skupaj: 1,2734 eur/m3
 • če imate malo komunalno čistilno napravo:
  • storitve povezane z greznicami ali malimi čistilnimi napravami (0,6398 eur/m3) in
  • okoljska dajatev (0,0528 eur/m3).
  • Skupaj: 1,2369 eur/m3
 • ali če imate greznico:
  • storitve povezane z greznicami ali malimi čistilnimi napravami (0,6398 eur/m3) in
  • okoljska dajatev (0,5283 eur/m3).
  • Skupaj: 1,7124 eur/m3
 1. Pri polnjenju s pomočjo gasilcev se zaračuna:
 • uporaba hidranta (1,2932 eur/m3),
 • vodarina (0,5443 eur/m3) in
 • okoljska dajatev (0,5283 eur/m3).
 • Skupaj: 2,3658 eur/m3

Gasilci običajno zaračunajo še dovoz z vozilom.

 


21.09.2020 - Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev uspela

05.06.2020 - Uskladitev cen komunalnih storitev

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

03.04.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

18.03.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

31.12.2019 - Koledar odvoza odpadkov 2020

20.06.2019 - Uskladitev cen komunalnih storitev

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

15.03.2019 - Delegacija iz Gruzije na obisku

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

04.01.2018 - Koledar odvoza odpadkov 2018 in kuponi za odvoz kosovnih odpadkov že v vašem nabiralniku

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

02.12.2015 - Spoštljivo do okolja, odgovorno z e-odpadki

05.09.2015 - Z novim letom uvajamo novo tehnologijo pobiranja odpadkov

23.07.2015 - Podpis sporazuma o izvedbi odpusta dolga najšibkejšim

21.07.2015 - Odločite se za udobno plačevanje storitev z direktno obremenitvijo

03.07.2015 - Pogodbe za najem grobnega prostora

08.04.2015 - Očistimo našo občino – Radovljica 2015

01.04.2015 - Kam z zelenim odrezom?

06.01.2015 - Potrebna minimalna preventivna dezinfekcija

05.01.2015 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2015?

24.10.2014 - Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

29.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

11.09.2014 - Plačevanje plačilnih nalogov Komunale Radovljica na javni blagajni

10.09.2014 - Oskrba s pitno vodo v Zalošah

14.08.2014 - Biološki odpadki ne sodijo v zabojnik za preostanek odpadkov

10.07.2014 - Obvestilo uporabnikom vode v Podnartu in Ovsišah

03.07.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Begunjah

30.06.2014 - Obvestilo o zapori ceste Begunje - Tržič

24.06.2014 - Odvoz odpadkov na praznični dan

17.06.2014 - Telofonske linije delujejo

16.06.2014 - Izpad telefonske linije

19.05.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Kropi

24.04.2014 - Praznični odvoz odpadkov

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

03.04.2014 - Očistimo našo občino - Radovljica 2014

10.02.2014 - Bodite obveščeni in nagrajeni

03.01.2014 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2014?

20.09.2013 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

17.09.2013 - Plačilo računa za avgust preko direktne obremenitve

13.09.2013 - Komu koristi ločevanje odpadkov?

02.09.2013 - Zelena luč za vodovodno povezavo Hraše - Smokuč

19.08.2013 - Poletna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme - E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

13.08.2013 - Odvoz odpadkov na praznični dan

26.07.2013 - V Podnartu je bilo slovesno

28.06.2013 - Novi spletni obrazci in naročila

25.04.2013 - "Praznični" odvoz odpadkov

15.04.2013 - V času Festivala čokolade pričakovan povečan promet v Radovljici

09.04.2013 - Očistimo našo občino - Radovljica 2013

30.03.2013 - Kakšno vodo smo pili v letu 2012?

21.03.2013 - Obrazci približani uporabnikom na enem mestu

04.02.2013 - Načrt praznjenja greznic 2013

23.01.2013 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2013?

23.01.2013 - Zaračunavanje zbiranja in odvoza bioloških odpadkov

21.12.2012 - Praznični odvoz odpadkov

19.12.2012 - SEPA - direktna obremenitev za plačevanje računov

12.11.2012 - Obnova kanalizacije Na Mlaki v Radovljici

24.10.2012 - Vaši nasveti za varčevanje z vodo

17.10.2012 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

03.10.2012 - Vse, kar morate vedeti o malih komunalnih čistilnih napravah

05.07.2012 - V Zadnji vasi je bilo slovesno

22.06.2012 - Naša voda kot del turistične ponudbe

08.06.2012 - Zbiranje bioloških odpadkov na območju vaških poselitev od julija

21.05.2012 - E-račun in najemnina grobov

18.05.2012 - E-komunala – vir informacij o vaši porabi

26.04.2012 - Vrhunec natečaja Od malih nog mislimo zeleno

25.04.2012 - »Praznični« odvoz odpadkov

20.04.2012 - Novo vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z vgrajeno napravo za pranje zabojnikov

02.04.2012 - Marčevski nagrajenci igrice Rado ločuje

30.03.2012 - Nagrajena otroška ustvarjalnost v duhu varovanja okolja

20.03.2012 - Očistimo Slovenijo - očistimo Radovljico 2012

15.03.2012 - E- račun: enostavna pot od prejetja do plačila računa

01.03.2012 - Februarski nagrajenci igrice Rado ločuje

29.02.2012 - Otroška ustvarjalnost v znamenju varovanja okolja

15.02.2012 - ''Odprta vrata'' v Radovljici

14.02.2012 - Zima kaže zobe tudi vodovodnim napeljavam

01.02.2012 - Januarski nagrajenci igrice Rado ločuje

24.01.2012 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2012?

03.01.2012 - Rado ločuje in nagrajuje!

Arhiv