Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Napotki za varno ravnanje z odpadki

15.10.2020

Odpadke okuženih je treba hraniti 72 ur in odložiti v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

Priporočila, namenjena bolnikom s COVID-19 ali sumom na COVID-19, ki morajo ostati doma v samoizolaciji in osebam, ki jih negujejo:

 • Osebni odpadki osebe, ki kaže znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) se odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru.
 • Plastično vrečko je treba, ko je polna tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Vsebine vreč ne tlačite in se odpadkov po odlaganju v vrečo ne dotikajte več. To vrečo nato namestite v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežite. Vrečo je treba postaviti ločeno od ostalih odpadkov (npr. v predprostor, na balkon, na teraso). Shranjena mora biti na varnem mestu, stran od otrok in živali. To vrečo ločeno hranite vsaj 72 ur, preden jo odložite v zunanji zelen zabojnik za preostanek odpadkov.
 • Osebni odpadki okužene osebe nikakor ne sodijo v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov - biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih.
 • Druge gospodinjske odpadke odložite kot običajno.
 • Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju si temeljito umijte roke z milom in vodo.

Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (pokrov rumene barve). Odložimo jih v zelen zabojnik za mešane odpadke.

POMEMBNO: preprečimo širjenje okužbe in zavarujemo komunalne delavce. Dosledno upoštevajmo pravila, kako naj gospodinjstva, kjer so se okužila s koronavirusom, ravnajo z odpadki.

Zmanjšujmo količino odpadkov še bolj kot običajno

Zaradi epidemije ostaja doma veliko uporabnikov, zato dnevno zaznavamo povečanje količin odpadkov.

Vsak lahko prispeva k nemotenemu poteku službe ravnanja z odpadki v izrednih razmerah, tako da:

 • dosledno ločuje odpadke in zmanjšuje prostornino embalaži,
 • v primeru, da se v gospodinjstvih nabere večja količina odpadkov, jih ne odlagajte ob zabojnike, na zbiralnice ali pred zbirni center,
 • višek odpadkov, ki jih je mogoče skladiščiti za krajši čas, primerno shranite v vreče in jih oddajte v zabojnike, ko bodo spraznjeni,
 • krenimo na pot do družbe brez odpadkov in proizvajajmo čim manj odpadkov,
 • kupimo le toliko kot potrebujemo,
 • racionalno ravnajmo s hrano – kupujmo živila z daljšim rokom trajanja, zelenjavo in sadje pa v manjših količinah,
 • zmanjšujmo količino odpadne embalaže – kupujmo izdelke v povratni embalaži.

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak

Vlažilni in čistilni robčki niso toaletni papir

 

V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo predstavljajo vlažilni in čistilni robčki. Ti namreč ne sodijo v straniščno školjko, čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo kot take. Vlažilni robčki se od toaletnega papirja razlikujejo v tem, da je v celulozo dodano vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro razpustili. 

Zaradi svojih lastnosti vlažilni in čistilni robčki zastajajo na kritičnih mestih v ceveh. Tam se sprimejo s preostalimi odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo, in tvorijo večje skupke, ki povzročajo zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk in drugih naprav, potrebnih za delovanje kanalizacijskega sistema. Dodatno vzdrževanje sistema ustvarja dodatne stroške tako za uporabnike, če do tega prihaja znotraj stavb, kot tudi za upravljavce kanalizacijskih sistemov, ki se posredno kažejo v višini računov.

Predstavljajo tudi nevarnost za okolje

 

Veliko čistilnih in vlažilnih robčkov vsebuje mikroplastiko, ki močno onesnažuje okolje ter ogroža zdravje ljudi in živali. V primeru odlaganja robčkov v straniščne školjke velika večina mikroplastike ostane v odvišnem blatu, ki lahko, če se uporabi na kmetijskih zemljiščih, prehaja v tla in vodo ter tako povzroča obremenjevanje okolja in tveganje za zdravje ljudi in živali.


20.09.2022 - Zbrali več kot dve toni nevarnih odpadkov

19.09.2022 - Popolna zapora Alpske ceste

28.07.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

20.07.2022 - Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

24.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

01.03.2022 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

01.03.2022 - Kakšno vodo smo pili v letu 2021

21.02.2022 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

03.02.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

27.12.2021 - Ozaveščenost se začne z A in konča z Ž

27.12.2021 - Biološki odpadki – nov urnik od 1. 1. 2022

02.11.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

Arhiv