Skoči do osrednje vsebine

Ekološke oznake

Ekološke oznake naj bodo vodilo pri nakupu

Danes je na tržišču mnogo izdelkov, ki so manj škodljivi za okolje oziroma so do okolja prijaznejši od drugih. Če se odločamo zanje, veliko prispevamo k ohranjanju naravnih virov. Če je izdelek označen z ekološkim znakom, ga vedno lahko odložimo v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.

Najbolj pogost znak je Mobiusova zanka, ki se pojavlja v različnih oblikah in pomeni, da se izdelek ali embalažo lahko predela oziroma označuje izdelek, ki je že izdelan iz recikliranih materialov. Vsak krak predstavlja del verige recikliranja: zbiranje, predelava v nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata.

 

Trikotnik pomeni, da izdelek lahko recikliramo. Znotraj in pod znakom so pogosto napisane številke, pod njim pa črkovne kratice, ki označujejo vrsto materiala. Oznake se nanašajo na različne vrste plastičnih materialov.

Simbol s krožnico se uporablja za embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz recikliranega materiala. Črka X označuje delež recikliranega materiala.

Puščici predstavljata, da je izdelek namenjen večkratni uporabi, kot so na primer povratne steklenice.

Zelena pika označuje, da je embalaža izdelka vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo. Izdelek se lahko zbira, ponovno uporabi, reciklira ali drugače ustrezno predela.

Znak označuje, da moramo izdelek odložiti ločeno. Pojavlja se večinoma na električni in elektronski opremi.