Skoči do osrednje vsebine

Za medije

Sonce je na naši strani

04.08.2009

Komunala Radovljica opravlja gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti za zadovoljevanje potreb občanov občine Radovljica kot so oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter odvoz in odlaganje odpadkov.

V Centru za ravnanje z odpadki pretovorijo letno okrog 12.000 ton odpadkov iz občin Radovljica in Bohinj, razvrščajo kosovne odpadke, ki jih dnevno dovažajo iz gospodinjstev, in sprejemajo odpadke, tudi nevarne, ki jih dostavljajo občani sami.

Centralna čistilna naprava Radovljica z zmogljivostjo 17.200 populacijskih enot prečiščuje odpadne vode z območja občin Radovljica in Žirovnica. Sodobna naprava po postopku SBR prečisti okrog 800.000 m3 odvedene vode po kanalizaciji in sprejme 1.000 m3 vsebin greznic z območij, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija.

Prav čistilna naprava je velik potrošnik električne energije. Ob soočenju z dejstvom, načeli ekološkega delovanja in proučitvijo pogojev so se v Komunali Radovljica, d.o.o., odločili za izgradnjo sončne fotovoltaične elektrarne. Strehi obeh objektov Centralne čistilne naprave Radovljica imata primerno lego za izkoriščanje sončne energije in ustrezno kritino. Z Elektrom Gorenjske so se dogovorili za prevzem proizvedene električne energije v javno omrežje. S proizvodnjo električne energije z novo sončno fotovoltaično elektrarno bodo v prihodnje pokrivali tretjino potreb Centralne čistilne naprave Radovljica.

Na obeh strehah Centralne čistilne naprave Radovljica je vgrajenih 452 solarnih modulov Sanyo s skupno močjo 94,92 KW. S pomočjo devetih razsmernikov SMA Sunny mini central, varnostnih elementov in merilnih ter nadzornih podsklopov pa preko bližnje transformatorske postaje oddajajo proizvedeno električno energijo v javno omrežje.

Na današnji novinarski konferenci je Drago Finžgar, direktor komunale Radovljica, d.o.o., poudaril: »Predvidena letna proizvodnja nove sončne fotovoltaične elektrarne bo znašala 99.437,00 KWh zelene električne energije. Ponosni smo, da bomo vsako leto prispevali k temu, da bo emisija ogljikovega dioksida v ozračje za proizvodnjo enake količine električne energije, v primerjavi s klasično elektrarno na fosilna goriva, manjša kar za 64 ton.«

Vrednost projekta znaša 422.000 evrov oziroma 4.449,7 EUR/KW instalirane moči. Družba Komunala Radovljica je 80 odstotkov potrebnih sredstev zagotovila s kreditom Ekološkega sklada Republike Slovenije.

Župan Občine Radovljica Janko S. Stušek je pohvalil novo okoljsko naložbo Komunale Radovljica. Povedal je, da na območju radovljiške občine delujejo že štiri sončne elektrarne, z novo pa se bodo obstoječe zmogljivosti za pridobivanje sončne energije podvojile. Gre namreč za eno večjih  sončnih elektrarn v Sloveniji.

Dosežek Komunale Radovljica pa ni pomemben le v regionalnem okviru, temveč je z njim dosegla tudi prvenstveno vlogo med slovenskimi komunalami.

Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS, Marijan Jedovnicki, je utemeljil: »Trend razvoja sodobnih komunalnih podjetij presega stereotipe o odnašalcih smeti in zbiralcih odpadne vode. Z razvojem komunalnih storitev, ki temeljijo na varovanju okolja, podjetja danes izpolnjujejo pomembno nalogo ambasadorjev varovanja okolja. Komunala Radovljica je s prizadevanji za rabo čiste energije čiste energije šla še korak dlje. Za sončno fotovoltaično elektrarno, s katero zavzemajo vodilno vlogo med slovenskimi komunalami, jim velja iskreno čestitati«

Upamo, da bodo dejanje Komunale Radovljice, ob primerni državni politiki, čim prej in v čim večjem številu posnemale še mnoge pravne osebe, pa tudi gospodinjstva.

Po novinarski konferenci je sledilo svečano odprtje sončne fotovoltaične elektrarne (pdf, 360 kB).

 


21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

18.02.2015 - Središče ponovne rabe odslej tudi v Radovljici

30.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

26.07.2013 - Oskrba z vodo v Podnartu odslej boljša

05.07.2012 - Izvir zdravja za vse

20.04.2012 - Predstavitev novega smetarnika ob Svetovnem dnevu Zemlje

01.03.2012 - Otvoritev razstave Od malih nog mislimo zeleno

22.11.2011 - Od malih nog mislim zeleno

11.10.2011 - Dan odprtih vrat - dan kompostu predan

04.08.2009 - Sonce je na naši strani