Skoči do osrednje vsebine

Za medije

Dan odprtih vrat - dan kompostu predan

11.10.2011

Poslanstvo Komunale Radovljica je ohranjati in oživljati zdravo, lepo in čisto okolje v zadovoljstvo vseh, ki bivajo ali poslujejo v občini Radovljica. Pri delovanju in razvoju delujejo po načelih okoljske odgovornosti in trajnostnega razvoja. Svoje delovanje so podprli z geslom: »Mislimo zeleno!«.

Komunala Radovljica opravlja gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti za zadovoljevanje potreb občanov občine Radovljica kot so oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter odvoz in odlaganje odpadkov.

Na področju ravnanja z odpadki sledijo dolgoročnemu cilju, ki naj bi bil dosežen do konca leta 2012 in sicer zmanjšanje celotne količine odloženih odpadkov za 12 %. V letu 2010 jim je že uspelo na odlagališče odložiti manj odpadkov in s tem zmanjšati tudi stroške odlaganja.
 
Veliko obremenitev za okolje predstavljajo biološko razgradljivi odpadki, katerih delež v komunalnih odpadkih je tudi do 60 %. 1 tona neobdelanih bioloških odpadkov, odloženih na odlagališče, sprosti od 120 m3 do 180 m3 deponijskega plina, od tega 60 % metana in 40 % CO2.

Komunala Radovljica zato prednostno na območju občine Radovljica spodbuja lastno kompostiranje. Leta 2002 so gospodinjstvom brezplačno dobavili 1.200 kompostnikov, 2010 in 2011 pa subvencionirali dobavo 716 kompostnikov.

Julija uveljavljena Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki sproža marsikatera vprašanja. Porabniki storitev Komunale Radovljica bodo na dnevu odprtih vrat deležni razlage o razlogih za uveljavitev nove ureditve ter o tem, kako bo Komunala Radovljica ravnala z biološko razgradljivimi odpadki v prihodnje. Mojca Dolar, vodja dejavnosti Ravnanje z odpadki, bo predstavila zakonske osnove in zahteve ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim kuhinjskim odpadom.
 
V Komunali Radovljica želijo, da dnevi odprtih vrat vsako leto postanejo dnevi novih spoznanj, ki jih bodo občani v vsakdanjem življenju z veseljem uporabljali. Letošnje vodilno geslo je Znanje obrodi sadove. Tomaž Čufer (profesionalna vrtnarska družba - PVD), bo obiskovalcem razkril, kako se uspešno vključiti v eno najbolj okoljevarstvenih dejavnosti današnjega časa – kompostiranje. Izvedeli bodo kako učinkovito kompostirati kljub pomanjkanju prostora, kako iz komposta pripraviti kompostni čaj, dokončno bodo razrešili dilemo, ali olupki citrusov sodijo na kompostni kup itd.
 
V okviru programa bo prikazana animirana predstavitev poti vode. Bojan Gašperin, vodja dejavnosti Vodovod in kanalizacija, in Darko Lukan, vodja Razvojnega sektorja, bosta razkrila pot pitne vode iz Drage v gospodinjstva ter način, kako se onesnažena voda ponovno očisti in izlije v Savo. Obiskovalci si bodo lahko na koncu čistilno napravo ali zbirni center Komunale Radovljica tudi ogledali.

Vsi udeleženci dneva odprtih vrat bodo pri pretoku znanj lahko tudi aktivno sodelovali. Na kupon, ki so ga uporabniki Komunale Radovljica ob računu prejeli po pošti, bodo lahko zapisali domače nasvete za dober kompost. Nasveti bodo objavljeni na spletni strani Komunale Radovljica, www.komunala-radovljica.si.
 
Vabimo vas, da se nam na dnevu odprtih vrat, ki bo v četrtek, 13. oktobra 2011, ob 10., 13. in 16. uri tudi pridružite.
 


21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

18.02.2015 - Središče ponovne rabe odslej tudi v Radovljici

30.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

26.07.2013 - Oskrba z vodo v Podnartu odslej boljša

05.07.2012 - Izvir zdravja za vse

20.04.2012 - Predstavitev novega smetarnika ob Svetovnem dnevu Zemlje

01.03.2012 - Otvoritev razstave Od malih nog mislimo zeleno

22.11.2011 - Od malih nog mislim zeleno

11.10.2011 - Dan odprtih vrat - dan kompostu predan

04.08.2009 - Sonce je na naši strani