Skoči do osrednje vsebine

Za medije

Izvir zdravja za vse

05.07.2012

Zadnja vas, 5. julija 2012 - V občini Radovljica smo postavili pomemben mejnik pri oskrbi s pitno vodo. Z izgradnjo zadnjega dela vodovoda Podgora so vsi prebivalci občine dobili možnost priključitve na javni vodovod. Zadostna količina kakovostne pitne in požarne vode predstavlja novo priložnost za razvoj krajev pod Dobrčo. Z dogodkom, ki je potekal, pred cerkvijo sv. Lucije v Zadnji vasi smo vodovod simbolično predali njegovemu namenu.

Javni vodovod za slehernega občana

Gradnja prvega javnega vodovoda v Radovljici sega v leto 1906. Danes imamo v občini Radovljica več kot 180 kilometrov javnega vodovoda. Dolgoročni načrt občine Radovljica na področju oskrbe s pitno vodo je bil - ustvariti pogoje, ki bi omogočali oskrbo vseh gospodinjstev v občini s kakovostno in zdravo pitno vodo. To smo dosegli z izgradnjo zadnjih 3.398 metrov vodovoda v vaseh pod Dobrčo.

Naša prednost so gorski izviri, ki so viri pitne vode najvišje kakovosti. Na poti do uporabnika želimo ohraniti kakovost pitne vode. Z izgradnjo vodovoda Podgora lahko takšno pitno vodo ponudimo tudi krajanom Slatne, Zadnje in Srednje vasi ter Mlake.

Od leta 1999 so bili v oskrbo iz javnega vodovodnega sistema vključeni naslednji kraji: Zaloše (1999), Praproše (2000), Slatna (2007), del Podnarta (2008), Begunje- Krpin (2011). Prej so se oskrbovali iz zasebnih, večkrat problematičnih, vodovodnih sistemov.

I. faza:            Begunje – Slatna      2006 – 2007

Občina Radovljica je pristopila k reševanju oskrbe z vodo na tem območju pred desetimi leti, ko je naročila študijo, in nato še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letih 2006 in 2007 je potekala prva faza gradnje vodovoda do vasi Slatna, ki je vključevala:

  • črpališče v Begunjah z navezavo na sistem Mravlinc v Krpinu,
  • tlačni vod do rezervoarja nad vasjo Slatna,
  • izgradnjo rezervoarja kapacitete 50 m3 in
  • povezovalni sistem dolžine 2.475 metrov od Begunj do gasilskega doma v Slatni.

II. faza:           Zadnja in Srednja vas ter Mlaka    2011 - 2012

Leta 2008 je bilo sočasno z rekonstrukcijo ceste in gradnjo meteorne kanalizacije v Zadnji vasi zgrajenega 180 metrov vodovoda.

II. fazo projekta vodovoda Podgora, ki je nadaljevanje investicije iz leta 2007, je projektirala Komunala Radovljica, d.o.o. Gorenjska gradbena družba Kranj, d.o.o., ki je bila na javnem razpisu izbrana kot izvajalec gradnje, je vključila tudi podizvajalce. Med njimi tudi Komunalo Radovljica, d.o.o., za izvedbo armatur in cevovodov, s katerimi bo podjetje upravljalo tudi v prihodnje.

Nov 3,4 kilometrski vodovodni sistem je Slatno povezal s Srednjo vasjo, Zadnjo vasjo in Mlako. Gradnja, ki se je začela lansko jesen, je bila zaključena julija letos. Vrednost gradbenih del znaša približno 320 tisoč evrov, 85 odstotkov upravičenih stroškov ali približno 226 tisoč evrov zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj, preostanek pa Občina Radovljica.

Nove priložnosti za vasi pod Dobrčo

Skupna dolžina vodovoda Podgora je 5.873 metrov; zgrajenih je bilo 24 podzemnih jaškov in 5 hidravličnih postaj. Do sedaj se je na javni vodovod priključilo 34 gospodinjstev iz Slatne, Zadnje in Srednje vasi ter Mlake. Vasi pod Dobrčo so pridobile tudi zmogljivo hidrantno omrežje (17 požarnih hidrantov), kar bo prispevalo k večji požarni varnosti.

Urejena oskrba z vodo bo ljudem v teh razglednih krajih ponudila odkrivanje novih podjetniških priložnosti in možnosti razvoja.

V Zadnji vasi je bilo slovesno

Krajane Zadnje in Srednje vasi ter Mlake je ob predaji vodovoda njegovemu namenu nagovoril Ciril Globočnik, župan občine Radovljica, ki je poudaril prizadevanja občine za zagotovitev kakovostne pitne vode za vse občane. Predsednica KS Begunje Marija Kavčič Zupan je izrazila prepričanje, da bo dovolj kakovostne pitne vode spodbudno vplivalo na življenje ljudi in razvoj krajev.

Drago Finžgar, direktor Komunale Radovljica, d.o.o., je opisal tehnične značilnosti projekta. Dovolj pitne vode je prineslo največje olajšanje in veselje nekaterim oddaljenim kmetijam, ki jih je pomanjkanje vode najbolj pestilo.

Zbrane je z ubranim petjem razvajal operni pevec Ivan Arnšek. Sodeloval je tudi podmladek Atletskega kluba Radovljica s trenerko Brigito Langerholc. Prisotne so z domačimi dobrotami in gostoljubnostjo razveselile gospodinje iz Zadnje in Srednje vasi ter Mlake.

Galerijo fotografij si lahko ogledate tukaj.

 


21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

18.02.2015 - Središče ponovne rabe odslej tudi v Radovljici

30.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

26.07.2013 - Oskrba z vodo v Podnartu odslej boljša

05.07.2012 - Izvir zdravja za vse

20.04.2012 - Predstavitev novega smetarnika ob Svetovnem dnevu Zemlje

01.03.2012 - Otvoritev razstave Od malih nog mislimo zeleno

22.11.2011 - Od malih nog mislim zeleno

11.10.2011 - Dan odprtih vrat - dan kompostu predan

04.08.2009 - Sonce je na naši strani