Skoči do osrednje vsebine

Za medije

Predstavitev novega smetarnika ob Svetovnem dnevu Zemlje

20.04.2012

Radovljica, 20. april 2012 – V Komunali Radovljica so danes simbolično predali namenu novo vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z vgrajeno napravo za pranje zabojnikov. Novo specializirano vozilo so predstavili osnovnošolcem v Lescah, Radovljici in Begunjah ter s tem popestrili dogodke ob Svetovnem dnevu Zemlje. Prvo vožnjo je pozdravil tudi župan Občine Radovljica Ciril Globočnik.

Poslanstvo Komunale Radovljica je ohranjati in oživljati zdravo, lepo in čisto okolje v zadovoljstvo vseh, ki bivajo ali poslujejo v občini Radovljica.

Že v letu 2009 so na področju ravnanja z odpadki postavili dolgoročne cilje, ki naj bi bili doseženi do konca leta 2012, in sicer zmanjšanje celotne količine odloženih odpadkov za 12 %. Zastavljen cilj so dosegli že v letu 2011.

Julija 2011 uveljavljena Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki zmanjšuje obremenitev za okolje, ki jo predstavljajo biološko razgradljivi odpadki. 1 tona neobdelanih bioloških odpadkov, odloženih na odlagališče, sprosti od 120 m3 do 180 m3 deponijskega plina, od tega 60 % metana in 40 % CO2.

Komunala Radovljica na območju občine Radovljica prednostno spodbuja lastno kompostiranje. Leta 2002 so gospodinjstvom brezplačno dobavili 1.200 kompostnikov, 2010 in 2011 pa subvencionirali dobavo 716 kompostnikov. V letu 2011 so začeli tudi z odvozom bioloških odpadkov, kar je v primerjavi z letom 2010 količino zbranih bioloških odpadkov, lastnega kompostiranja in zelenega odreza močno povečala, in sicer za 67 %.

Ločevanje odpadkov v radovljiški občini postaja samoumevno, odpadno embalažo in biološke odpadke pa mnogi ločujejo pred domačim pragom. Komunala Radovljica je tako v letu 2011 beležila 563 ton več ločenih odpadkov. Na odlagališče so tako odpeljali 26 % manj mešanih gospodinjskih odpadkov, na njem pa bo gnilo tudi 9 ton manj biološko razgradljivih odpadkov.

Povečanje zbranih in izločenih količin so dosegli s povečanjem števila in opremljenostjo zbiralnic, pogostejšim odvozom ločenih frakcij, obratovanjem zbirnega centra, prijaznim načinom izvedbe odvoza kosovnih odpadkov s pomočjo individualnega naročanja ter rednim obveščanjem uporabnikov preko člankov v Deželnih novicah. Osveščanje uporabnikov in izobraževalno sodelovanje s posameznimi šolami na območju občine Radovljica je ena izmed stalnih aktivnosti Komunale Radovljica.

Novi pridobitvi na pot

Specialno vozilo bodo v Komunali Radovljica uporabljali za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov in ločenih frakcij (biološki, papir, steklo, embalaža). Poleg klasične uporabnosti, pa ima vozilo dodatno vgrajeno napravo za pranje zabojnikov. Občanom tako ne bo potrebno več skrbeti za čiščenje zabojnikov za biološke odpadke, ki imajo zaradi organskega gnitja lahko zelo neprijeten vonj. Smetarnik, ki združuje »dve vozili v enem« je za občino Radovljica pomembna pridobitev, ki oznanja večjo sanitarno varnost.

Z dogodkom ob Svetovnem dnevu Zemlje Komunala Radovljica nadaljuje poslanstvo projekta Od malih nog mislimo zeleno, s katerim želijo zbuditi ekološko zavest najmlajših in predramiti ljubezen do domačega kraja. Novo vozilo so prvi spoznali učenci OŠ F. S. Finžgarja Lesce, Podružnične šole Begunje, OŠ A. T. Linharta Radovljica in OŠ Antona Janše Radovljica.

Uporabo novega vozila smo prvič demonstrirali v petek, 20. aprila 2012, ob 8.30 pred OŠ F. S. Finžgarja v Lescah. Raven okoljske ozaveščenosti mladih je pomagal dvigati župan Občine Radovljica Ciril Globočnik. Novo občinsko pridobitev sta predstavila direktor Komunale Radovljica Drago Finžgar in direktor podjetja Just, ki je vozilo dobavilo, Igor Strnad. V okolici šole smo simbolično posadili drevo, dogodek pa je popestril šolski pevski zbor OŠ F. S. Finžgarja Lesce.


21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

18.02.2015 - Središče ponovne rabe odslej tudi v Radovljici

30.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

26.07.2013 - Oskrba z vodo v Podnartu odslej boljša

05.07.2012 - Izvir zdravja za vse

20.04.2012 - Predstavitev novega smetarnika ob Svetovnem dnevu Zemlje

01.03.2012 - Otvoritev razstave Od malih nog mislimo zeleno

22.11.2011 - Od malih nog mislim zeleno

11.10.2011 - Dan odprtih vrat - dan kompostu predan

04.08.2009 - Sonce je na naši strani